Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 359524-2024 Żnińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2026r.

Joanna Obiała
Powiat Żniński
Deadlines:
Published : 18-06-2024 12:05:00
Placing offers : 22-07-2024 10:00:00
Offers opening : 22-07-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.27 2024-06-18 12:05:00 Proceeding
SWZ_ZNINSKA_GZ.pdf pdf 524.73 2024-06-18 12:05:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.rar rar 958.94 2024-06-18 12:05:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania nr 1.pdf pdf 446.77 2024-07-04 11:13:39 Public message
Odpowiedź na pytania nr 2.pdf pdf 55.85 2024-07-04 11:13:39 Public message
Odpowiedź na pytania nr 3.pdf pdf 101.93 2024-07-04 11:13:39 Public message
Informacja o kwocie (7).pdf pdf 516.55 2024-07-22 10:02:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert (10).pdf pdf 99.09 2024-07-22 14:48:10 Public message

Announcements

2024-07-22 14:48 Joanna Obiała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-07-22 10:02 Joanna Obiała Informacja o kwocie brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-07-04 11:13 Joanna Obiała Treść zapytań i wyjaśnień dotyczących SWZ.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 988