Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GN.272.19.2024.MD Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 84 miejsc postojowych na działkach nr ewid. 1238/24, 1238/26 wraz z dojściem na części działki nr ewid. 1238/23 w m. Strzyżów w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej””

Dariusz Mularz
Gmina Strzyżów
Deadlines:
Published : 07-06-2024 10:02:00
Placing offers : 17-06-2024 09:00:00
Offers opening : 17-06-2024 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Decyzja.pdf pdf 3074.52 2024-06-07 10:02:00 Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 15.77 2024-06-07 10:02:00 Proceeding
Mapka do decyzji.pdf pdf 1552.37 2024-06-07 10:02:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 429.96 2024-06-07 10:02:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 1178.44 2024-06-07 10:02:00 Proceeding
zawiadomienie.docx docx 13.85 2024-06-18 10:40:19 Public message

Announcements

2024-06-18 10:40 Dariusz Mularz informacja z otwarcia ofert i wyboru wykonawcy

zawiadomienie.docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dokumentacja 1) Zamówienie obejmuje wykonanie i opracowanie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalo – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa 84 miejsc postojowych na działkach nr ewid. 1238/24, 1238/26 wraz z dojściem na części działki nr ewid. 1238/23 w m. Strzyżów w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej””. Przedmiotową dokumentację należy wykonać w oparciu o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Informacja dodatkowa: część inwestycji realizowana będzie na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego Centrum m. Strzyżowa /system informacji przestrzennej: https://www.sip.gison.pl/strzyzow 2) Dokumentacja powinna zawierać m. in.: projekt budowlany, koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą wykonanie 84 miejsc postojowych, uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych opinii i uzgodnień, STWiOR, kosztorys inwestorski, przedmiar robót. 1 pc. Gmina Strzyżów
Przecławczyka 5
38-100, Strzyżów
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2796 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 341