Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/D/2024 „Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej w Uhowie”

Deadlines:
Published : 06-06-2024 14:26:00
Placing offers : 14-06-2024 09:00:00
Offers opening : 14-06-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. I.doc doc 79.5 2024-06-06 14:26:00 Criterion
Załącznik nr 1.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. II.doc doc 74 2024-06-06 14:26:00 Criterion
Załącznik nr 1.2. do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. III.doc doc 51.5 2024-06-06 14:26:00 Criterion
Załącznik nr 1.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. IV.doc doc 44.5 2024-06-06 14:26:00 Criterion
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 58 2024-06-06 14:26:00 Criterion
Załącznik nr 3.1 - do części 1.xlsx xlsx 14.4 2024-06-06 14:26:00 Criterion
Załącznik nr 3.1 - do części 2.xlsx xlsx 14.95 2024-06-06 14:26:00 Criterion
Załącznik nr 3.1 - do części 3.xlsx xlsx 12.43 2024-06-06 14:26:00 Criterion
Załącznik nr 3.1 - do części 4.xlsx xlsx 11.72 2024-06-06 14:26:00 Criterion
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o podstawach wykluczenia.docx docx 26.34 2024-06-06 14:26:00 Criterion
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.49 2024-06-06 14:26:00 Criterion
Zalacznik_nr_2.1_do_SWZ_-_Projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 65.5 2024-06-06 14:26:00 Criterion
Zalacznik_nr_2_do_SWZ_-_Projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 71 2024-06-06 14:26:00 Criterion
SWZ_D_2_2024-sig.pdf pdf 915.65 2024-06-06 14:26:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert 14.06.2024-sig.pdf pdf 920.5 2024-06-14 12:53:35 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz. I - strona-sig.pdf pdf 416.12 2024-06-20 13:20:52 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz. II - strona-sig.pdf pdf 416.49 2024-06-20 13:20:52 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz. III - strona-sig.pdf pdf 414.98 2024-06-20 13:20:52 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz. IV - strona-sig.pdf pdf 409.61 2024-06-20 13:20:52 Public message

Announcements

2024-06-20 13:20 Daniel Roszkowski Zamawiający przekazuje w załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-06-14 12:53 Daniel Roszkowski Zamawiający przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-14 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia :
dla części I: 80500,00 zł
dla części II: 73200,00 zł
dla części III: 54000,00 zł
dla części IV: 36000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

Załącznik nr 1.1 do [...].doc

Załącznik nr 1.2. do [...].doc

Załącznik nr 1.3 do [...].doc

Załącznik nr 3 do SW [...].doc

Załącznik nr 3.1 - d [...].xlsx

Załącznik nr 3.1 - d [...].xlsx

Załącznik nr 3.1 - d [...].xlsx

Załącznik nr 3.1 - d [...].xlsx

Załącznik nr 4 do SW [...].docx

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Zalacznik_nr_2.1_do_ [...].doc

Zalacznik_nr_2_do_SW [...].doc

SWZ_D_2_2024-sig.pdf

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 357