Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02/2024/ZNT Dokumentacja projektowa dla przyszłych zamierzeń remontowych realizowanych w Tarnowskich Górach

Deadlines:
Published : 05-06-2024 11:49:00
Placing offers : 17-06-2024 10:00:00
Offers opening : 17-06-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.74 2024-06-05 11:49:00 Proceeding
SWZ - 02_2024_ZNT - dokumentacja projektowa.pdf pdf 997.76 2024-06-05 11:49:00 Proceeding
załącznik nr 1 - projektowane postanowienia umowy dla części 1, 2, 3, 4.zip zip 722.29 2024-06-05 11:49:00 Proceeding
załączniki nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 dla części 1, 2, 3, 4.zip zip 275.15 2024-06-05 11:49:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ - szcz. zakres dok. proj. - część 1, 2, 3, 4.zip zip 73455.05 2024-06-05 11:49:00 Proceeding
protokół otwarcia ofert - 02_2024_ZNT.pdf pdf 587.18 2024-06-17 13:57:24 Public message
zaw. o WNO - 02_2024_ZNT cz.1 - na stronę.pdf pdf 577.76 2024-06-26 10:59:19 Public message
zaw. o unieważnieniu - 02_2024_ZNT cz.2 - na stronę.pdf pdf 575.05 2024-06-26 11:20:30 Public message
zaw. o WNO - 02_2024_ZNT cz.3 - na stronę.pdf pdf 579.32 2024-06-27 12:50:06 Public message
zaw. o WNO - 02_2024_ZNT cz.4 - na stronę.pdf pdf 579.34 2024-07-03 14:34:32 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 109.63 2024-07-11 09:57:50 Public message

Announcements

2024-07-11 09:57 Piotr Starzec Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-07-03 14:34 Piotr Starzec Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla CZĘŚCI 4: Rozbiórka budynków gospodarczych

zaw. o WNO - 02_2024 [...].pdf

2024-06-27 12:50 Marta Byczkowska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla CZĘŚCI 3: Inwentaryzacja budowlana, Remont elewacji.

zaw. o WNO - 02_2024 [...].pdf

2024-06-26 11:20 Piotr Starzec Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla CZĘŚCI 2: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania dla 4 budynków oraz instalacja gazowa oraz centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym.

zaw. o unieważnieniu [...].pdf

2024-06-26 10:59 Piotr Starzec Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla CZĘŚCI 1: Instalacja odgromowa dla 12 budynków.

zaw. o WNO - 02_2024 [...].pdf

2024-06-17 13:57 Piotr Starzec Protokół otwarcia ofert

protokół otwarcia of [...].pdf

2024-06-17 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
CZEŚĆ 1: 50.000,00 zł brutto
CZĘŚĆ 2: 129.000,00 zł brutto
CZĘŚĆ 3: 32.000,00 ZŁ brutto
CZĘŚĆ4: 5.000,00 ZŁ brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 601