Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Z/45/PN/24 Dostawa resektoskopów laserowych z morcelatorem - znak sprawy: Z/45/PN/24

Alina Pieniak
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 05-06-2024 11:27:00
Placing offers : 20-06-2024 12:30:00
Offers opening : 20-06-2024 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 162.83 2024-06-05 11:27:00 Proceeding
SWZ_Z_45_PN_24.pdf pdf 444.75 2024-06-05 11:27:00 Proceeding
ZALACZNIK_NR_4_DO_SWZ_PROJEKTOWANE_POSTANOWIENIA_UMOWY.pdf pdf 374.9 2024-06-05 11:27:00 Proceeding
ZAŁACZNIK DO PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY.pdf pdf 117.37 2024-06-05 11:27:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 22.97 2024-06-05 11:27:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY.xlsx xlsx 13.6 2024-06-05 11:27:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3_DO_SWZ_OŚWIADCZENIE.docx docx 24.9 2024-06-05 11:27:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ_GRUPA.docx docx 20.63 2024-06-05 11:27:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ.pdf pdf 181.05 2024-06-05 11:27:00 Proceeding
ODPOWIEDZI I.pdf pdf 282.34 2024-06-12 08:22:43 Public message
ZALACZNIK_NR_4_DO_SWZ_PROJEKTOWANE_POSTANOWIENIA_UMOWY PO MODYFIKACJI.pdf pdf 375.34 2024-06-12 08:22:43 Public message
MODYFIKACJA I 12.06.pdf pdf 276.89 2024-06-12 08:37:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie 12.06.pdf pdf 37.36 2024-06-12 08:37:54 Public message
ODPOWIEDZI II.pdf pdf 290.87 2024-06-14 09:42:53 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY PO MODYFIKACJI.xlsx xlsx 12.41 2024-06-14 09:42:53 Public message
MODYFIKACJA II 14.06.pdf pdf 277.16 2024-06-14 10:03:19 Public message
Ogłoszenie o zmianie 14.06.pdf pdf 37.36 2024-06-14 10:03:19 Public message
KWOTA JAKĄ ZAMIERZA.pdf pdf 208.71 2024-06-20 12:31:06 Public message
zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 179.08 2024-06-20 13:19:12 Public message
wynik wszyscy.pdf pdf 275.29 2024-07-01 13:43:33 Public message

Announcements

2024-07-01 13:43 Alina Pieniak WYNIK POSTĘPOWANIA

wynik wszyscy.pdf

2024-06-20 13:19 Alina Pieniak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2024-06-20 12:31 Alina Pieniak KWOTA JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

KWOTA JAKĄ ZAMIERZA. [...].pdf

2024-06-14 10:03 Alina Pieniak MODYFIKACJA TREŚCI SWZ I OGŁOSZENIE O ZMIANIE

MODYFIKACJA II 14. [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-06-14 09:42 Alina Pieniak ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY WRAZ ZE ZMODYFIKOWANYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SWZ

ODPOWIEDZI II.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SW [...].xlsx

2024-06-12 08:37 Alina Pieniak MODYFIKACJA TREŚCI SWZ I OGŁOSZENIE O ZMIANIE

MODYFIKACJA I 12.0 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-06-12 08:22 Alina Pieniak ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY WRAZ ZE ZMODYFIKOWANYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 DO SWZ

ODPOWIEDZI I.pdf

ZALACZNIK_NR_4_DO_SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 405