Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.271.15.2024 Świecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Joanna Sieradzka
Gmina Świecie
Deadlines:
Published : 17-06-2024 09:07:00
Placing offers : 18-07-2024 09:00:00
Offers opening : 18-07-2024 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 295 2024-06-17 09:07:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 71 2024-06-17 09:07:00 Proceeding
Zal_1c_Wykaz_PPE.xls xls 270.5 2024-06-17 09:07:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 53.5 2024-06-17 09:07:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 45 2024-06-17 09:07:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 64 2024-06-17 09:07:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 48.5 2024-06-17 09:07:00 Proceeding
Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 41.5 2024-06-17 09:07:00 Proceeding
Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 42 2024-06-17 09:07:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47.5 2024-06-17 09:07:00 Proceeding
Zal_8_Umowa.pdf pdf 319.88 2024-06-17 09:07:00 Proceeding
SWZ_SWIECKA_GZ.pdf pdf 501.29 2024-06-17 09:07:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 232 2024-06-17 09:07:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 36.37 2024-06-17 09:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu Energia na 2025 r..pdf pdf 157.57 2024-06-17 09:07:00 Proceeding
Do Wykonawców odpowiedzi na pytania Energia 03.07.2024 r..pdf pdf 314.25 2024-07-03 10:03:05 Public message
Do Wykonawców odpowiedzi na pytania Energia 08.07.2024 r..pdf pdf 204.12 2024-07-08 11:53:24 Public message
Do Wykonawców odpowiedź na pytanie Energia 12.07.2024 r..pdf pdf 202.6 2024-07-12 11:45:43 Public message
Informacja o kwocie na stronę Energia na 2025 r..pdf pdf 206.52 2024-07-17 11:00:57 Public message
Informacja z otwarcia Energia na 2025 r..pdf pdf 223.47 2024-07-18 11:20:12 Public message

Announcements

2024-07-18 11:20 Joanna Sieradzka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-07-17 11:00 Joanna Sieradzka Do Wykonawców
Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-07-12 11:45 Joanna Sieradzka Do Wykonawców - odpowiedź na pytanie

Do Wykonawców odpowi [...].pdf

2024-07-08 11:53 Joanna Sieradzka Do Wykonawców - odpowiedzi na pytania.

Do Wykonawców odpowi [...].pdf

2024-07-03 10:03 Joanna Sieradzka Do Wykonawców - odpowiedzi na pytania.

Do Wykonawców odpowi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1053