Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00350048/01 DOSTAWA ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (Z PRZESTRZENIĄ ŁADUNKOWĄ) DLA POTRZEB JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ MIASTA JELENIA GÓRA - RZ.271.18.2024

Wydział Zamówień Publicznych
Miasto Jelenia Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 04-06-2024 11:59:00
Placing offers : 14-06-2024 10:00:00
Offers opening : 14-06-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.06.2024 r..pdf pdf 127.23 2024-06-04 11:59:00 Proceeding
TOM I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.doc doc 5760.5 2024-06-04 11:59:00 Proceeding
TOM I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 489.46 2024-06-04 11:59:00 Proceeding
TOM II_Projekt umowy.pdf pdf 286.59 2024-06-04 11:59:00 Proceeding
TOM III_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 218.37 2024-06-04 11:59:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ_06.06.2024 r.pdf pdf 170.06 2024-06-06 12:30:18 Public message
TOM II_Projekt umowy.pdf pdf 316.64 2024-06-11 13:02:40 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 11.06.2024 r.pdf pdf 177.82 2024-06-11 13:02:40 Public message
Inf. o uniewaznieniu_Wykonawcy_Platforma-1.pdf pdf 163.24 2024-06-17 09:45:23 Public message

Announcements

2024-06-17 09:45 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, iż na stronie prowadzonego postępowania opublikowano "Informację o unieważnieniu postępowania" z dnia 17.06.2024

Inf. o uniewaznieniu [...].pdf

2024-06-14 10:44 Wydział Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
2024-06-14 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, ze na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 192 960,00 PLN
2024-06-11 13:02 Wydział Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postepowania zmieszczono "Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ" z dnia 11.06.2024 r. wraz z załącznikami.

TOM II_Projekt umowy [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2024-06-06 12:30 Wydział Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postepowania zmieszczono "Wyjaśnienia treści SWZ" z dnia 06.6.2024 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 492