Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RG.271.9.2024 "Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy Dębowiec"

Kinga Walaszczyk
Gmina Dębowiec
Deadlines:
Published : 04-06-2024 15:09:00
Placing offers : 19-06-2024 10:00:00
Offers opening : 19-06-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 04.06.2024 r..pdf pdf 172.3 2024-06-04 15:09:00 Proceeding
SWZ_RG.271.9.2024 Drogi, zagospodarowanie terenu.pdf pdf 609.74 2024-06-04 15:09:00 Proceeding
Załączniki nr 1a i 1b - OPZ.7z 7z 33.35 2024-06-04 15:09:00 Proceeding
Załączniki od nr 2 do nr 6 do SWZ.7z 7z 118.06 2024-06-04 15:09:00 Proceeding
Załączniki nr 7a i 7b - Projektowane postanowienia umowy.7z 7z 661.39 2024-06-04 15:09:00 Proceeding
Załącznik nr 8a Dokumentacja część 1.7z 7z 36105.48 2024-06-04 15:09:00 Proceeding
Załącznik nr 8b Dokumentacja część 2.7z 7z 14744.69 2024-06-04 15:09:00 Proceeding
wyjasnienia na zapytania do SWZ 14.06.24 r..pdf pdf 39.45 2024-06-14 14:02:03 Public message
informacja z otwarcia ofert 19.06.2024 r..pdf pdf 63.59 2024-06-19 12:29:21 Public message
wybór oferty - strona.pdf pdf 106.01 2024-06-24 14:23:45 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 08.07.2024 r..pdf pdf 99.6 2024-07-08 12:09:08 Public message

Announcements

2024-07-08 12:09 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-06-24 14:23 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty w zakresie części zamówienia nr 1 i 2.

wybór oferty - stron [...].pdf

2024-06-19 12:29 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-19 10:00 Buyer message Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający planuje przeznaczyć kwotę 2.764.000,00 zł , w tym na część nr 1: 1.225.281,20 zł oraz na część nr 2: 1.538.718,80 zł.
2024-06-14 14:02 Kinga Walaszczyk W załączeniu wyjaśnienia na zapytania do treści SWZ.

wyjasnienia na zapyt [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 509