Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/120/2024 Przetarg nieograniczony na dostawę i odkup energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 120/2024 Voltra

Deadlines:
Published : 03-06-2024 14:18:00
Placing offers : 11-07-2024 11:00:00
Offers opening : 11-07-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

 • Gmina Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk, NIP: 846-159-71-58;
 • Gmina Lubrza, Os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza, NIP: 927-188-87-75,
 • Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Świebodzińska 103, 66-218 Lubrza, NIP: 927-186-91-28;
 • Gmina Zbąszyń, ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń, NIP: 788-191-76-17;
 • Zbąszyńskie Centrum Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 12, 64-360 Zbąszyń, NIP: 788-180-61-77;
 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, ul. Okuniewska 1, 05-071 Sulejówek, NIP: 113-000-31-09;
 • Gmina Nowe Warpno, Plac Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno, NIP: 851-277-29-51;
 • Gmina Strachówka, ul. Cypriana Kamila Norwida 6, 05-282 Strachówka, NIP: 125-133-36-79;
 • Gmina Lututów, ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów, NIP: 997-013-27-93;
 • Miejski Ośrodek Kultury Lututów, ul. Wieruszowska 17, 98-360 Lututów, NIP: 997-005-17-41;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie Czarnożylskiej, Huta Czarnożylska 50A, 98-360 Lututów, NIP: 997-000-89-17;
 • Ochotnicza Straż Pożarna-Łęki Duże, Łęki Duże, 98-360 Lututów, NIP: 997-000-83-72;
 • Ochotnicza Straż Pożarna-Świątkowice, Świątkowice 75, 98-360 Lututów, NIP: 997-000-66-64;
 • Ochotnicza Straż Pożarna-Dobrosław, Dobrosław, 98-360 Lututów, NIP: 997-000-62-26;
 • Ochotnicza Straż Pożarna-Niemojew, Jeżopole 8/A, 98-360 Lututów, NIP: 997-003-13-71;
 • Ochotnicza Straż Pożarna-Dymki, Dymki, 98-360 Lututów, NIP: 997-009-27-11;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kluskach, Kluski 8/A, 98-360 Lututów, NIP: 997-009-28-52;
 • Ochotnicza Straż Pożarna-Piaski, Piaski 28/A, 98-360 Lututów, NIP: 997-000-25-30;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnach, Chojny 21/A, 98-360 Lututów, NIP: 997-011-55-47;
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o., ul. 1 Maja 15, 16-500 Sejny, NIP: 844-235-05-40;
 • Gmina Barciany, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany, NIP: 742-207-69-63;
 • Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach, ul. Kościuszki 2, 11-410 Barciany, NIP: 742-001-25-16;
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o., ul. Wojska Polska 2, 11-410 Barciany, NIP: 742-225-31-93;
 • Gmina Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, NIP: 763-100-20-06;
 • Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce, NIP: 853-000-28-96;
 • Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.ul. Powstańców Wlkp 76, 89-200 Szubin, NIP: 562-000-41-99;
 • Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, NIP: 775-002-47-35;
 • Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie, os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, NIP: 742-000-06-48;
 • Gmina Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl, NIP: 844-214-22-21;
 • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Rynek 11, 16-427 Przerośl, NIP: 844-223-50-69;
 • Gmina Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, NIP: 926-100-29-42;
 • Gmina Stara Błotnica, 26-806 Stara Błotnica 46, NIP: 796-145-82-21;
 • Gmina Dobra, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, NIP: 856-139-91-33. 

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 160.38 2024-06-03 14:18:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:120:2024.pdf pdf 937.95 2024-06-03 14:18:00 Proceeding
Załaczniki - VOL:EE:120:2024.zip zip 1837.29 2024-06-03 14:18:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 120 GZ EE 2024_V01.pdf pdf 180.89 2024-06-28 13:53:51 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 120 GZ EE 2024_V02.pdf pdf 234.5 2024-07-02 15:33:55 Public message
VO_VOLT_Sprostowanie_Odpowiedzi do SWZ 120 GZ EE 2024_V03.pdf pdf 162.58 2024-07-04 12:37:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie opublikowane w DUUE.pdf pdf 172.15 2024-07-04 13:28:10 Public message
SWZ+Załaczniki - VOL:EE:120:2024_sprostowanie_02.07.24.zip zip 2717.44 2024-07-04 13:28:10 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_120_GZEE.pdf pdf 172.19 2024-07-11 11:00:54 Public message
VO_VO_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_GZ_120.pdf pdf 328.2 2024-07-11 11:40:29 Public message

Announcements

2024-07-11 11:40 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_INFORMACJA Z O [...].pdf

2024-07-11 11:00 Roman Bartyzel INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAJĄ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2024-07-04 13:28 Roman Bartyzel SPROSTOWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ. Na podstawie udzielonych odpowiedzi w dniu 28 czerwca, 2 i 4 lipca 2024 r., Pełnomocnik Zamawiających dokonuje sprostowania dokumentacji przetargowej wraz ze zmianą terminu wskazanego na złożenie ofert.
Nowy termin na złożenie ofert upływa w dniu 11.07.2024 r. o godzinie 11:00

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ+Załaczniki - VOL [...].zip

2024-07-04 12:37 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – Zmiana/Sprostowanie

VO_VOLT_Sprostowanie [...].pdf

2024-07-02 15:33 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, Pełnomocnik Zamawiających dokona sprostowania dokumentacji przetargowej wraz ze zmianą terminu wskazanego na złożenie ofert. Sprostowanie wraz z nowym terminem zostanie opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2024-06-28 13:53 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1077