Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa sprzątania na nieruchomościach stanowiących własność RTBS „Administrator” Sp. z o.o. (znak sprawy: PI-P.271.2.P.2024)

Wydział Umów i Zamówień Publicznych
RTBS Administrator Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 29-05-2024 15:12:00
Placing offers : 07-06-2024 10:00:00
Offers opening : 07-06-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 78.16 2024-05-29 15:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 391.64 2024-05-29 15:12:00 Proceeding
załącznik nr 1 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI.pdf pdf 125.56 2024-05-29 15:12:00 Proceeding
załącznik nr 2 - wzór Formularza Oferty.doc doc 71.5 2024-05-29 15:12:00 Proceeding
załącznik nr 3 – wzór oświadczenia wykonawcy.doc doc 56.5 2024-05-29 15:12:00 Proceeding
załącznik nr 3A – wzór oświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.doc doc 58 2024-05-29 15:12:00 Proceeding
załącznik nr 4 – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 45.5 2024-05-29 15:12:00 Proceeding
załącznik nr 5 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy.doc doc 560.5 2024-05-29 15:12:00 Proceeding
załącznik nr 6 – wzór informacji o grupie kapitałowej.doc doc 563 2024-05-29 15:12:00 Proceeding
załącznik nr 7 – wzór wykazu usług.doc doc 570 2024-05-29 15:12:00 Proceeding
załącznik nr 8 – wzór wykazu narzędzi i urządzeń technicznych.doc doc 569.5 2024-05-29 15:12:00 Proceeding
załącznik nr 9 – wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 562 2024-05-29 15:12:00 Proceeding
załącznik nr 10 – wzór pełnomocnictwa.doc doc 566 2024-05-29 15:12:00 Proceeding
załącznik nr 11 - umowa.pdf pdf 298.25 2024-05-29 15:12:00 Proceeding
załącznik nr 12 - umowa przetwarzania danych.pdf pdf 122.78 2024-05-29 15:12:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT podpis.pdf pdf 274.82 2024-06-07 11:50:33 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 123.76 2024-06-07 11:50:33 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty podpis.pdf pdf 330.12 2024-07-02 15:39:39 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 198.09 2024-07-02 15:39:39 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 48.66 2024-07-12 12:38:33 Public message

Announcements

2024-07-12 12:38 Wydział Umów i Zamówień Publicznych KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 4
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-07-02 15:39 Wydział Umów i Zamówień Publicznych KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-07 11:50 Wydział Umów i Zamówień Publicznych KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 2
Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-06-07 10:00 Buyer message KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 1
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 450 000,00 PLN BRUTTO

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 339