Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-47/24 Dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku - AE/ZP-27-47/24

Deadlines:
Published : 23-05-2024 14:21:00
Placing offers : 06-06-2024 09:00:00
Offers opening : 06-06-2024 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 2.doc doc 36.5 2024-05-23 14:21:00 Proceeding
Formularz Ofertowy.doc doc 87 2024-05-23 14:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 89.22 2024-05-23 14:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 857.93 2024-05-23 14:21:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 56.5 2024-05-23 14:21:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 38.5 2024-05-23 14:21:00 Proceeding
Pytanie i odpowiedzi do treści SWZ.pdf pdf 810.29 2024-05-28 13:45:31 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 38.3 2024-05-29 10:29:26 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 295.4 2024-05-29 10:48:12 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.pdf pdf 576.99 2024-05-29 11:06:32 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.pdf pdf 902.95 2024-06-03 13:45:22 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 94.03 2024-06-06 09:13:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 347.65 2024-06-06 12:55:29 Public message

Announcements

2024-06-06 12:55 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-06 09:13 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-06-03 13:45 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2024-05-29 11:06 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2024-05-29 10:48 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06-06-2024r. - składanie ofert do godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2024-05-29 10:29 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2024-05-29 10:28 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2024-05-28 13:45 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytanie i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 610