Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: COZL/DZP/AK/3411/PN-67/24 Dostawa asortymentu medycznego na potrzeby COZL.

Deadlines:
Published : 28-05-2024 08:40:00
Placing offers : 05-07-2024 08:45:00
Offers opening : 05-07-2024 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.xml xml 135.97 2024-05-28 08:40:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.85 2024-05-28 08:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 947.42 2024-05-28 08:40:00 Proceeding
Załączniki SWZ.zip zip 135.7 2024-05-28 08:40:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 559.18 2024-06-27 13:55:43 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 105.41 2024-06-27 13:55:43 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 491.04 2024-07-05 08:47:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 680.07 2024-07-05 13:05:17 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 503.18 2024-07-16 12:21:58 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 101.6 2024-07-24 09:09:25 Public message

Announcements

2024-07-24 09:09 Anna Kwiatkowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2024-07-16 12:21 Anna Kwiatkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-07-05 13:05 Anna Kwiatkowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-07-05 08:47 Anna Kwiatkowska Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-06-27 13:55 Anna Kwiatkowska Odpowiedzi na pytania. Zmiana SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1018