Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZU/GG/351-22/2024 PN/U/S Organizacja i realizacja 80 trzydniowych szkoleń stacjonarnych pt.: „Przeciwdziałanie przemocy domowej” dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych w subregionach województwa mazowieckiego.

Deadlines:
Published : 23-05-2024 12:28:00
Placing offers : 17-06-2024 10:00:00
Offers opening : 17-06-2024 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_Zał. nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 577.48 2024-05-23 12:28:00 Proceeding
02_Zał. nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 657.93 2024-05-23 12:28:00 Proceeding
04_Zał. nr 4a-4g do SWZ - Informacja dodatkowa dotycząca wykładowców-trenerów.docx docx 36.59 2024-05-23 12:28:00 Proceeding
05_Zał. nr 5a-5g do SWZ - Wykaz osób.docx docx 46.66 2024-05-23 12:28:00 Proceeding
05_Zał. nr 5h do SWZ - Wykaz usług.docx docx 34.49 2024-05-23 12:28:00 Proceeding
06_Zał. nr 6 do SWZ - oswiadczenia wyk z art 125 ust 1 ustawy Pzp.docx docx 29.84 2024-05-23 12:28:00 Proceeding
07_Zał. nr 7 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 30.02 2024-05-23 12:28:00 Proceeding
08_Zał. nr 8 do SWZ - JEDZ.zip zip 75.17 2024-05-23 12:28:00 Proceeding
09_Zał. nr 9 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 99 2024-05-23 12:28:00 Proceeding
10_Zał. nr 10 do SWZ - oswiadczenia o aktualności informacji.docx docx 21.53 2024-05-23 12:28:00 Proceeding
11_Zał. nr 11 do SWZ - oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-dotyczące-przesłanek-wykluczenia.docx docx 24.77 2024-05-23 12:28:00 Proceeding
12_Zał. nr 12 do SWZ - Oświadczenie art. 117 ust. 4 (wykonawcy wspólni).doc doc 68 2024-05-23 12:28:00 Proceeding
2024-OJS099-00304309-pl-ts.pdf pdf 132.65 2024-05-23 14:10:33 Proceeding
306716-2024-PL.pdf pdf 114.03 2024-05-24 10:58:23 Proceeding
03_Zał. nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 57.83 2024-05-23 12:28:00 Criterion
24-05-2024 SWZ.pdf pdf 1116.97 2024-05-24 11:21:48 Public message
306716-2024-PL.pdf pdf 114.03 2024-05-24 11:21:48 Public message
odpowiedź na pytania 351-22_.pdf pdf 478.81 2024-06-04 15:47:20 Public message
2024-OJS107-00329660-pl-ts.pdf pdf 133.01 2024-06-04 15:47:20 Public message
00_SWZ_030624.pdf pdf 1116.13 2024-06-04 15:47:20 Public message
odpowiedź na pytania 351-22_2.pdf pdf 468.21 2024-06-11 15:04:37 Public message
2024-OJS113-00348205-pl-ts.pdf pdf 131.65 2024-06-12 14:08:30 Public message
00_SWZ_110624.pdf pdf 1116.02 2024-06-12 14:08:30 Public message
odpowiedź na pytania 351-22_3.pdf pdf 458.28 2024-06-13 16:02:45 Public message
Informacja o kwocie 351-22-2024_.pdf pdf 592.44 2024-06-17 10:59:29 Public message
informacja z otwarcia - 351-22-2024.pdf pdf 591.11 2024-06-17 15:02:16 Public message

Announcements

2024-06-17 15:02 Grzegorz Gębicki Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-17 10:59 Grzegorz Gębicki Szanowni Państwo,

W załączeniu Zamawiający przesyła informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-06-13 16:02 Grzegorz Gębicki Szanowni Państwo,
W załączeniu Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania.

odpowiedź na pytania [...].pdf

2024-06-12 14:08 Grzegorz Gębicki Szanowni Państwo,
W związku z zamieszczonymi w dniu 11 czerwca 2024 r. odpowiedziami na pytania oraz informacją o zmianie terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz uwzględniającą zmiany terminów Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ).

2024-OJS113-00348205 [...].pdf

00_SWZ_110624.pdf

2024-06-11 15:04 Grzegorz Gębicki Szanowni Państwo,
W załączeniu Zamawiający przesyła odpowiedzi na kolejne pytania oraz informacje o zmianie terminu składania ofert.

odpowiedź na pytania [...].pdf

2024-06-04 15:47 Grzegorz Gębicki Szanowni Państwo,
W załączeniu Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania oraz informacje o zmianie terminu składania ofert.
W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz uwzględniającą zmiany terminów Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ).

odpowiedź na pytania [...].pdf

2024-OJS107-00329660 [...].pdf

00_SWZ_030624.pdf

2024-05-24 11:21 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje zmianę ogłoszenia zamówieniu oraz Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ).

24-05-2024 SWZ.pdf

306716-2024-PL.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

03_Zał. nr 3 do SWZ [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1611