Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/119/2024 Przetarg nieograniczony na dostawę i odkup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 119/2024 Voltra

Deadlines:
Published : 21-05-2024 13:31:00
Placing offers : 28-06-2024 11:00:00
Offers opening : 28-06-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

 • Gmina Miasto Elbląg

NIP: 578-305-14-46

Adres: Łączności 1, 82-300 Elbląg

 • Centrum Sztuki Galeria EL

NIP: 578-104-73-11

Adres: Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg

 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

NIP: 578-104-38-10

Adres: Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg

 • Biblioteka Elbląska

NIP: 578-176-53-19

Adres: Św. Ducha 5-7, 82-300 Elbląg

 • Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

NIP: 578-260-82-66

Adres: Saperów 24, 82-300 Elbląg

 • Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

NIP: 578-312-53-40

Adres: Szańcowa 1, 82-300 Elbląg

 • Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

NIP: 578-247-60-37

Adres: Portowa 1-3, 82-300 Elbląg

 • Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

NIP: 578-168-45-03

Adres: Żyrardowska 51/2, 82-300 Elbląg

 • Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

NIP: 578-310-44-67

Adres: Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg

 • Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.

NIP: 578-000-50-49

Adres: Browarna 91, 82-300 Elbląg

 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

NIP: 578-256-59-01

Adres: Mazurska 42, 82-300 Elbląg

 • Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

NIP: 578-000-21-57

Adres: Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

 • Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

NIP: 578-000-26-19

Adres: Fabryczna 3, 82-300 Elbląg

 • Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o.

NIP: 578-216-02-22

Adres: Browarna 90, 82-300 Elbląg

 • Gmina Kobylnica

NIP: 839-171-99-97

Adres: ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy

NIP: 839-314-57-21

Adres: ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica

 • Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

NIP: 839-314-57-15

Adres: ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o.

NIP: 683-208-84-80

Adres: Niegowić 90, 32-420 Gdów

 • Gmina Radzanów

NIP: 798-143-52-08

Adres: Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

 • Gmina Gniewkowo

NIP: 556-256-33-14

Adres: ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

NIP: 556-001-64-47

Adres: ul. Dworcowa 5, 88-140 Gniewkowo

 • Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniewkowo" Sp. z o.o.

NIP: 556-264-46-91

Adres: ul. Kilińskiego 9, 88-140 Gniewkowo

 • Powiat Krotoszyński

NIP: 621-169-40-66

Adres: ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 153.67 2024-05-21 13:31:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:119:2024.pdf pdf 959.95 2024-05-21 13:31:00 Proceeding
Załaczniki - VOL:EE:119:2024.zip zip 1871.92 2024-05-21 13:45:37 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 119 GZ EE 2024_V01.pdf pdf 317.88 2024-06-20 14:58:33 Public message
Ogłoszenie o zmianie opublikowane w DUUE.pdf pdf 152.91 2024-06-21 10:28:40 Public message
SWZ+Załaczniki - VOL:EE:119:2024_sprostowanie_20.06.24.zip zip 2917.1 2024-06-21 10:28:40 Public message
Zalacznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.zip zip 514.68 2024-06-25 13:07:07 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_119_GZEE.pdf pdf 116.05 2024-06-28 11:04:31 Public message
VO_VO_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_GZ_119.pdf pdf 385.46 2024-06-28 11:41:00 Public message

Announcements

2024-06-28 11:41 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_INFORMACJA Z O [...].pdf

2024-06-28 11:04 Roman Bartyzel INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAJĄ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2024-06-25 13:07 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających uzupełnia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia o dane dotyczące taryf i mocy umownych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. Wolumen i tym samym formularze cenowe pozostają bez zmian.
Data i godzina wskazana na złożenie ofert pozostaje bez zmian i upływa 28 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00

Zalacznik nr 1 do SW [...].zip

2024-06-21 10:28 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi z dnia 20.06.2024 r. Pełnomocnik Zamawiających dokonuje sprostowania dokumentacji przetargowej wraz ze zmianą terminu wskazanego na złożenie ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ+Załaczniki - VOL [...].zip

2024-06-20 14:58 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, Pełnomocnik Zamawiających dokona sprostowania dokumentacji przetargowej wraz ze zmianą terminu wskazanego na złożenie ofert. Sprostowanie wraz z nowym terminem zostanie opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Planowana publikacja: 21.06.2024 r.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1128