Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: COZL/DZP/ED/3411/PN-58/24 Usługa przeprowadzenia przeglądów okresowych, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa elektrycznego oraz napraw w ramach pogwarancyjnej obsługi technicznej aparatury medycznej

Deadlines:
Published : 24-05-2024 11:59:00
Placing offers : 01-07-2024 09:00:00
Offers opening : 01-07-2024 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
58 - Załączniki do SWZ.7z 7z 127.13 2024-05-24 11:59:00 Proceeding
JEDZ.xml xml 149.21 2024-05-24 11:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.34 2024-05-24 11:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 930.53 2024-05-24 11:59:00 Proceeding
Załącznik do umowy - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.doc doc 94.5 2024-05-24 11:59:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 697.45 2024-06-13 13:33:04 Public message
Zmiana Załącznika nr 2.1 - Kosztorys ofertowy i szczeg. opis zam..doc doc 124.5 2024-06-13 13:33:04 Public message
Odpowiedzi na zapytania II część.pdf pdf 544.55 2024-06-20 13:31:48 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 666.02 2024-07-01 09:00:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 560.18 2024-07-01 11:46:14 Public message
Wynik.pdf pdf 577.9 2024-07-16 12:36:38 Public message

Announcements

2024-07-16 12:36 Ewa Dorosz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1, 2, 3, 4 oraz unieważnieniu postępowania w części nr 7

Wynik.pdf

2024-07-01 11:46 Ewa Dorosz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-07-01 09:00 Ewa Dorosz Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

2024-06-20 13:31 Ewa Dorosz Odpowiedzi na zapytania część II

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2024-06-13 13:33 Ewa Dorosz Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Zmiana Załącznika nr [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1092