Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 06/2024/ZO/ZNT Wielobranżowa dokumentacja projektowa modernizacji budynku usługowego zlokalizowanego w Tarnowskich Górach, ul. Zagórska 84

Deadlines:
Published : 16-05-2024 14:34:00
Placing offers : 21-05-2024 13:00:00
Offers opening : 21-05-2024 13:05:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do składania ofert (szacowanie) - dokumentacja projektowa.pdf pdf 288.4 2024-05-16 14:34:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Inwentaryzacja budynku_ZAGÓRSKA 84 calość.pdf pdf 8091.99 2024-05-16 14:34:00 Proceeding
protokół otwarcia ofert - 06_2024_ZO_ZNT (szacowanie).pdf pdf 394.13 2024-05-21 15:05:02 Public message

Announcements

2024-05-21 15:05 Marta Byczkowska protokół otwarcia ofert

protokół otwarcia of [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 opracowanie dokumentacji - budynek usługowy w Tarnowskich Górach, ul. Zagórska 84 - 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2954 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Podstawa wykluczenia z postępowania: : z postępowania wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - Proszę potwierdzić brak podstaw do wykluczenia z postępowania wpisując: "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
3 Termin wykonania - Proszę wskazać realny termin wykonania dokumentacji, z podziałem na: 1. koncepcja ....... tygodni 2. projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, odstępstw, zapewnień oraz po dokonaniu zgłoszeń które będą niezbędne do realizacji inwestycji objętej dokumentacją projektową ...... tygodni 3. dokumentacja wykonawcza, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ..... tygodni ŁĄCZNIE: ........................ tygodni liczone od dnia zawarcia umowy. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 320