Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZK/CM/351-18/2024 TP/U Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego na temat wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu przez Mazowieckie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

Deadlines:
Published : 14-05-2024 11:52:00
Placing offers : 24-05-2024 09:00:00
Offers opening : 24-05-2024 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu (14.05.2024).pdf pdf 113.23 2024-05-14 11:52:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 961.75 2024-05-14 11:52:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1068.05 2024-05-14 11:52:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 625.56 2024-05-14 11:52:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 43.84 2024-05-14 11:52:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. art. 125 ust. 1 pzp.DOCX DOCX 28.19 2024-05-14 11:52:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 30.23 2024-05-14 11:52:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 37.9 2024-05-14 11:52:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 25.45 2024-05-14 11:52:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 25.69 2024-05-14 11:52:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 35 2024-05-14 11:52:00 Proceeding
załącznik nr 10 do SWZ - Doświadczenie (dotyczy kryterium nr 2).docx docx 24.72 2024-05-14 11:52:00 Proceeding
załącznik nr 11 do SWZ - Dorobek naukowy (dotyczy kryterium nr 3).doc doc 69 2024-05-14 11:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22.05.2024).pdf pdf 37.37 2024-05-22 08:21:00 Public message
Zmiana treści SWZ (22.05.2024).pdf pdf 689.34 2024-05-22 08:21:00 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ (22.05.2024).pdf pdf 684.2 2024-05-22 11:31:34 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 676.2 2024-05-24 09:27:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 680.87 2024-05-24 11:32:28 Public message

Announcements

2024-05-24 11:32 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła pismo - informację z otwarcia ofert w postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-24 09:27 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła pismo - informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2024-05-22 11:31 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła pismo - wyjaśnienia treści SWZ (22.05.2024 r.).

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2024-05-22 08:21 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła zmianę treści SWZ (22.05.2024) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22.05.2024)

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ (2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 589