Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IUE.271.11.2024 Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Dśr.d = 400m3/d w miejscowości Stara Jastrząbka dz. nr ew. 1137/1

Janusz Bryg
Gmina Czarna
Deadlines:
Published : 10-05-2024 12:52:00
Placing offers : 07-06-2024 12:00:00
Offers opening : 07-06-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 146.87 2024-05-10 12:52:00 Proceeding
PROJEKT PO AKTUALIZACJI.zip zip 27553.32 2024-05-10 12:52:00 Proceeding
PROJEKT PRZED AKTUALIZACJĄ.zip zip 70720.37 2024-05-10 12:52:00 Proceeding
PRZEDMIARY-KOSZTORYS UPR. ŚLEPY.zip zip 1452.55 2024-05-10 12:52:00 Proceeding
SPECYFIKACJE.zip zip 2039.27 2024-05-10 12:52:00 Proceeding
SWZ.zip zip 5924.11 2024-05-10 12:52:00 Proceeding
SIWZ budowa oczyszczalnia Stara Jastrzabka - poprawniony.pdf pdf 12347.9 2024-05-14 07:54:46 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf pdf 456.77 2024-05-17 08:32:43 Public message
Załacznik nr 1 - Formularz OFERTA.docx docx 56.31 2024-05-17 08:32:43 Public message
Załącznik nr 5 - Zobowiazanie podmiotu art. 118.docx docx 49.13 2024-05-17 08:32:43 Public message
Wyjasnienie nr 2 bud. ocz. ścieków Stara Jastrząbka.pdf pdf 780.38 2024-05-23 13:03:57 Public message
Wyjasnienie nr 3 bud. ocz. ścieków Stara Jastrzabka.pdf pdf 1804.43 2024-05-23 13:03:57 Public message
WYJASNIENIE _4.pdf pdf 1478.69 2024-05-29 11:52:04 Public message
wyjasnienie nr 5.pdf pdf 210.73 2024-05-29 12:57:36 Public message
2024-11 info kwota.pdf pdf 195.61 2024-06-07 09:00:36 Public message
2023-11 informacja z otwarcia .pdf pdf 309.85 2024-06-07 12:53:43 Public message
2024-11 info z otwarcia ofert.pdf pdf 319.08 2024-06-07 12:56:41 Public message
2024-11 wynik o wyborze ofert.pdf pdf 433.53 2024-06-27 12:22:27 Public message

Announcements

2024-06-27 12:22 Janusz Bryg W załączeniu informacja o wyborze oferty. Dziękuję. Janusz Bryg

2024-11 wynik o wybo [...].pdf

2024-06-07 12:56 Janusz Bryg W załączeniu poprawiona informacja z otwarcia ofert. Dziękuję. Janusz Bryg

2024-11 info z otwar [...].pdf

2024-06-07 12:53 Janusz Bryg W załączeniu informacja z otwarcia ofert. Dziękuję. Janusz Bryg

2023-11 informacja z [...].pdf

2024-06-07 09:00 Janusz Bryg W załączeniu informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia. Dziękuję. Janusz Bryg

2024-11 info kwota.p [...].pdf

2024-05-29 12:57 Janusz Bryg Wyjaśnienie nr 5

wyjasnienie nr 5.pdf

2024-05-29 11:52 Janusz Bryg Wyjaśnienie nr 4

WYJASNIENIE _4.pdf

2024-05-23 13:03 Janusz Bryg Wyjaśnienie nr 2 oraz wyjaśnienie nr 3. Zmienia się termin składania ofert na dzień 7.06.2024 r.

Wyjasnienie nr 2 bud [...].pdf

Wyjasnienie nr 3 bud [...].pdf

2024-05-17 08:32 Janusz Bryg Wyjaśnienie nr 1

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

Załacznik nr 1 - Fo [...].docx

Załącznik nr 5 - Zo [...].docx

2024-05-14 07:54 Janusz Bryg W załączeniu poprawiona specyfikacja

SIWZ budowa oczyszcz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1890