Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 48/2024 48/2024 Dzierżawa odzieży roboczej i bielizny pościelowej szpitalnej wraz z dzierżawą dwóch urządzeń dystrybuujących czystą odzież ochronną i dwóch urządzeń zbierających ochronną odzież brudną, oraz pranie asortymentu będącego własnością zamawiającego

Deadlines:
Published : 10-05-2024 11:02:00
Placing offers : 17-06-2024 09:00:00
Offers opening : 17-06-2024 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGLOSZENIE.pdf pdf 100.13 2024-05-10 11:02:00 Proceeding
SWZ 48 2024 dzierżawa odziezy roboczej.docx docx 218.68 2024-05-10 11:02:00 Proceeding
swz 48 2024.pdf pdf 32034 2024-05-10 11:02:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 69.32 2024-05-10 11:02:00 Proceeding
espd-request.xml xml 83.75 2024-05-10 11:02:00 Proceeding
389 odp na pyt.pdf pdf 758.27 2024-06-06 09:58:35 Public message
informacja z otwarcia ofert ldz 424.pdf pdf 246.02 2024-06-17 12:53:03 Public message
500 wyniki postepowania.pdf pdf 1037.82 2024-07-09 13:25:07 Public message

Announcements

2024-07-09 13:25 Zamówienia Publiczne W załączeniu WYNIKI POSTEPOWANIA - korespondencja ldz 500

500 wyniki postepowa [...].pdf

2024-06-17 12:53 Zamówienia Publiczne w załączeniu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - korespondencja ldz 424

informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-17 09:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia = RAZEM BRUTTO 4.918.401,00 ZŁ.
PAKIET 1 - 4.804.380 ZŁ.
PAKIET 2 - 54.243,00 ZŁ,
PAKIET 3 -59.778,00 ZŁ.,
2024-06-06 09:58 Zamówienia Publiczne w zala korespondencja - ldz 389- odpowiedzi na pytania

389 odp na pyt.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 915