Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.19.2024 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu rozbudowy ulicy Wąskiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Dolnej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2024/08 pn. „Przebudowa ul. Wąskiej”.

Katarzyna Pilarska
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 09-05-2024 12:30:00
Placing offers : 17-05-2024 10:00:00
Offers opening : 17-05-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ-1.pdf pdf 447.7 2024-05-09 12:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty .doc doc 90.5 2024-05-09 12:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120.5 2024-05-09 12:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 114.59 2024-05-09 12:30:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 428.92 2024-05-09 12:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.62 2024-05-09 12:30:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.91 2024-05-09 12:30:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia-1.pdf pdf 239.62 2024-05-15 13:11:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert1.pdf pdf 251.75 2024-05-17 13:10:44 Public message
Informacja dla wykonawców.pdf pdf 944.26 2024-06-05 15:12:01 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.2pdf.pdf pdf 322.72 2024-06-05 15:53:30 Public message

Announcements

2024-06-05 15:53 Katarzyna Pilarska Zamawiający w załączeniu przesyła zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-06-05 15:12 Katarzyna Pilarska Zamawiający w załączeniu przesyła Informację z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja dla wykon [...].pdf

2024-05-17 13:10 Ewa Widawska Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-15 13:11 Katarzyna Pilarska Zamawiający w załączeniu przesyła informację o środkach jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 440