Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP-2630-5/2024 Sukcesywna dostawa licencji na oprogramowanie Adobe w ramach umowy Adobe Value Incentive Plan (VIP) nr FAA1527322C73D38AF0A dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Deadlines:
Published : 08-05-2024 13:22:00
Placing offers : 16-05-2024 10:00:00
Offers opening : 16-05-2024 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.05.2024 r..pdf pdf 145.95 2024-05-08 13:22:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).pdf pdf 421.78 2024-05-08 13:22:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 144.97 2024-05-08 13:22:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 288.47 2024-05-08 13:22:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ oświadczenia wykonawcy.doc doc 145.5 2024-05-08 13:22:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 143 2024-05-08 13:22:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ formularz ofertowy.doc doc 162 2024-05-08 13:22:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ z dnia 10.05.2024.pdf pdf 154.69 2024-05-10 13:46:35 Public message
aktualny załącznik nr 3 do SWZ formularz ofertowy.doc doc 162.5 2024-05-10 13:46:35 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 200.18 2024-05-16 11:19:35 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.pdf pdf 203.51 2024-05-23 15:15:56 Public message
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 137.95 2024-05-16 10:00:00 Public message

Announcements

2024-05-23 15:15 Jolanta Kurek Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami) przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu - w załączeniu.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-05-16 11:19 Jolanta Kurek Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami) przekazuje informacje z otwarcia ofert - w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-16 10:00 Buyer message Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

kwota przeznaczona n [...].pdf

2024-05-10 13:46 Jolanta Kurek Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami) przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami - w załączeniu.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

aktualny załącznik n [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 292