Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Z/35/PN/24 Dostawy materiałów zużywalnych do biopsji gruboigłowej piersi wspomaganej próżnią wraz z dzierżawą aparatu na okres 24 miesięcy - znak sprawy: Z/35/PN/24

Alina Pieniak
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 08-05-2024 10:05:00
Placing offers : 18-06-2024 12:00:00
Offers opening : 18-06-2024 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request(3).zip zip 80.7 2024-05-08 10:05:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 295.55 2024-05-08 10:05:00 Proceeding
SWZ_Z_35_PN_24.pdf pdf 472.2 2024-05-08 10:05:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 23.21 2024-05-08 10:05:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY.ods ods 8.89 2024-05-08 10:05:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ_GRUPA.docx docx 20.04 2024-05-08 10:05:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ OŚWIADCZENIE_AKTUALNOŚĆ.docx docx 20.39 2024-05-08 10:05:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ.pdf pdf 151.56 2024-05-08 10:05:00 Proceeding
ZALACZNIK_NR_4_DO_SWZ_PROJEKTOWANE_POSTANOWIENIA_UMOWY.pdf pdf 394 2024-05-08 10:05:00 Proceeding
Załączniki do ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SWZ.pdf pdf 277.15 2024-05-08 10:05:00 Proceeding
ODPOWIEDZI II.pdf pdf 273.98 2024-06-05 09:49:52 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.06.2024.pdf pdf 313.92 2024-06-06 08:40:30 Public message
Modyfikacja termin 05.06.pdf pdf 301.71 2024-06-06 08:40:30 Public message
ZMODYFIKOWANY ZALACZNIK_NR_4_DO_SWZ_PROJEKTOWANE_POSTANOWIENIA_UMOWY.pdf pdf 394.15 2024-06-10 10:49:46 Public message
ODPOWIEDZI III.pdf pdf 287.97 2024-06-10 10:49:46 Public message
ODPOWIEDZI I.pdf pdf 258.36 2024-06-10 10:49:46 Public message
KWOTA JAKĄ ZAMIERZA.pdf pdf 210.11 2024-06-18 11:56:23 Public message
zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 180.02 2024-06-18 13:11:51 Public message
wszyscy.pdf pdf 277.41 2024-07-08 10:55:45 Public message

Announcements

2024-07-08 10:55 Paulina Wojtczak Wynik postępowania

wszyscy.pdf

2024-06-18 13:11 Paulina Wojtczak zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2024-06-18 11:56 Paulina Wojtczak kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

KWOTA JAKĄ ZAMIERZA. [...].pdf

2024-06-10 10:49 Paulina Wojtczak Odpowiedzi wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 do SWZ

ZMODYFIKOWANY ZALACZ [...].pdf

ODPOWIEDZI III.pdf

ODPOWIEDZI I.pdf

2024-06-06 08:40 Paulina Wojtczak Modyfikacja treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Modyfikacja termin 0 [...].pdf

2024-06-05 09:49 Paulina Wojtczak Odpowiedzi

ODPOWIEDZI II.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1258