Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD.261.9.2024 „Poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Niebylec poprzez przebudowę dróg powiatowych: nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica Górna - Barycz w miejscowości Gwoźnica Dolna, nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica Górna - Barycz w miejscowości Gwoźnica Górna, nr 1935 R Konieczkowa -Lutcza w miejscowości Konieczkowa, nr 1932 R Żarnowa - Jawornik w miejscowości Jawornik, nr 1931 R Żarnowa - Niebylec w miejscowości Niebylec”.

Deadlines:
Published : 07-05-2024 12:29:00
Placing offers : 24-05-2024 09:00:00
Offers opening : 24-05-2024 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 194.06 2024-05-07 12:29:00 Proceeding
2. SWZ chodniki Niebylec.pdf pdf 1166.49 2024-05-07 12:29:00 Proceeding
3. SWZ chodniki Niebylec.docx docx 159.29 2024-05-07 12:29:00 Proceeding
4. Przedmiar.pdf pdf 264.83 2024-05-07 12:29:00 Proceeding
5. Kosztorys ofertowy.xlsx xlsx 50.49 2024-05-07 12:29:00 Proceeding
6. STWiORB.doc doc 2316.5 2024-05-07 12:29:00 Proceeding
informacja z otwarcia.pdf pdf 491.68 2024-05-24 09:52:09 Public message
informacja o wyborze bip.pdf pdf 839.17 2024-05-28 10:15:08 Public message
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 549.84 2024-05-24 09:00:00 Public message

Announcements

2024-05-28 10:15 Andrzej Wójcik Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2024-05-24 09:52 Andrzej Wójcik Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-24 09:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

kwota jaką zamawiają [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 483