Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGK.261.2.2024, Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Michał Płaczek
Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
Deadlines:
Published : 29-05-2024 12:30:00
Placing offers : 06-06-2024 11:00:00
Offers opening : 06-06-2024 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_SWZ_ZGK_Damnica_pdf.pdf pdf 381.06 2024-05-29 12:30:00 Proceeding
03_Zal_1a_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 31.59 2024-05-29 12:30:00 Proceeding
04_Zal_1b_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 26.96 2024-05-29 12:30:00 Proceeding
05_Zal_1c_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 30.12 2024-05-29 12:30:00 Proceeding
06_Zal_2_Formularz_oferty.doc doc 138 2024-05-29 12:30:00 Proceeding
07_Zal_3_Oswiadczenie_wykonawcy.docx docx 32.07 2024-05-29 12:30:00 Proceeding
08_Zal_4_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 12.81 2024-05-29 12:30:00 Proceeding
09_Zal_5_Oswiadczenie_aktualnosc.docx docx 13.36 2024-05-29 12:30:00 Proceeding
10_Zal_6_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 13.34 2024-05-29 12:30:00 Proceeding
11_Zal_7a_Umowa.docx docx 71.61 2024-05-29 12:30:00 Proceeding
12_Zal_7b_Umowa.docx docx 72.04 2024-05-29 12:30:00 Proceeding
13_Zal_7c_Umowa.docx docx 68.01 2024-05-29 12:30:00 Proceeding
02_Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 164.26 2024-05-29 12:30:00 Proceeding
INFORMACJA_OTWARCIE_OFERT.PDF PDF 123.38 2024-06-06 13:11:43 Public message
INFORMACJA O WYBORZE _strona www.pdf pdf 390.09 2024-06-17 10:54:15 Public message

Announcements

2024-06-17 10:54 Michał Płaczek INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2024-06-06 13:11 Michał Płaczek INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA_OTWARCIE_ [...].PDF

2024-06-06 11:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 977 940,55 zł, z tego
1. na część 1 zamówienia- Kompleksowa dostawa energii elektrycznej – gospodarka wod-kan - 620 473,83 zł
2. na część 2 zamówienia - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - pozostałe obiekty - 212 971,70 zł
3. na część 3 zamówienia - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej – oświetlenie- 144 495,02 złOffer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 343