Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZ.2531.27.2024 Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Fordońskiej (na odcinku ul. Wiślana-Sochaczewska) w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

Deadlines:
Published : 17-05-2024 13:24:00
Placing offers : 04-07-2024 10:00:00
Offers opening : 04-07-2024 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NZ.2531.27.2024 _SWZ + załączniki.7z 7z 44725.29 2024-05-17 13:24:00 Proceeding
NZ.2531.27.2024_Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024_BZP 0032914101.pdf pdf 152.16 2024-05-17 13:24:00 Proceeding
NZ.2531.27.2024_Wyjaśnienia treści SWZ.docx docx 162.12 2024-05-24 13:37:40 Public message
NZ.2531.27.2024_Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 463 2024-05-24 13:37:40 Public message
NZ.2531.27.2024_Wyjaśnienia i ZMIANA nr 1 treści SWZ.docx docx 163.85 2024-05-28 14:26:03 Public message
NZ.2531.27.2024_Wyjaśnienia i ZMIANA nr 1 treści SWZ.pdf pdf 512.06 2024-05-28 14:26:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie nr 2024BZP 0034326501 z dnia 2024-05-28.pdf pdf 58.97 2024-05-28 14:26:03 Public message
Rysunki w wersji edytowalnej.7z 7z 2589.77 2024-05-28 14:26:03 Public message
NZ.2531.27.2024_ ZMIANA nr 2 treści SWZ.docx docx 161.12 2024-06-04 11:34:33 Public message
NZ.2531.27.2024_ ZMIANA nr 2 treści SWZ.pdf pdf 484.06 2024-06-04 11:34:33 Public message
Ogłoszenie o zmianie nr 2024_BZP 0035005401 z dnia 2024-06-04.pdf pdf 39.53 2024-06-04 11:34:33 Public message
NZ.2531.27.2024_ ZMIANA nr 3 treści SWZ.docx docx 161.24 2024-06-13 14:24:27 Public message
NZ.2531.27.2024_ ZMIANA nr 3 treści SWZ.pdf pdf 484.1 2024-06-13 14:24:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie nr 2024BZP 0036564501 z dnia 2024-06-13.pdf pdf 39.54 2024-06-13 14:24:27 Public message
NZ.2531.27.2024_Ogłoszenie o zmianie nr 2024BZP 0037784101 z dnia 21.06.2024.pdf pdf 39.53 2024-06-21 12:38:19 Public message
NZ.2531.27.2024_Wyjaśnienia i ZMIANA nr 4 treści SWZ z dnia 21.06.2024.7z 7z 44185.84 2024-06-21 12:38:19 Public message
NZ.2531.27.2024_Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 27.06.2024.pdf pdf 1200.41 2024-06-27 14:20:33 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2024_BZP 00386621_01.pdf pdf 38.96 2024-06-27 14:20:33 Public message
NZ.2531.27.2024 informacje z otwarcia ofert.docx docx 147.33 2024-07-04 11:21:43 Public message
NZ.2531.27.2024 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 309.79 2024-07-04 11:21:43 Public message
NZ.2531.27.2024 informacje z otwarcia ofert dodatkowych.docx docx 146.59 2024-07-18 11:17:02 Public message
NZ.2531.27.2024 informacje z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 306.15 2024-07-18 11:17:02 Public message

Announcements

2024-07-18 11:17 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert dodatkowych.

NZ.2531.27.2024 inf [...].docx

NZ.2531.27.2024 inf [...].pdf

2024-07-04 11:21 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

NZ.2531.27.2024 inf [...].docx

NZ.2531.27.2024 inf [...].pdf

2024-07-04 10:03 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę brutto: 12 376 386,27 PLN.
2024-06-27 14:20 Alicja Kruszczyńska W dniu 27.06.2024 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza wyjaśnienia do treści SWZ.

NZ.2531.27.2024_Wyja [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-06-21 12:38 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 21.06.2024 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ nr 4 treści SWZ wraz z załącznikami.

NZ.2531.27.2024_Ogło [...].pdf

NZ.2531.27.2024_Wyja [...].7z

2024-06-13 14:24 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 13.06.2024 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza ZMIANĘ nr 3 treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

NZ.2531.27.2024_ ZMI [...].docx

NZ.2531.27.2024_ ZMI [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-06-04 11:34 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 04.06.2024 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza ZMIANĘ nr 2 treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

NZ.2531.27.2024_ ZMI [...].docx

NZ.2531.27.2024_ ZMI [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-05-28 14:26 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 28.05.2024 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ nr 1 treści SWZ wraz z załącznikami.

NZ.2531.27.2024_Wyja [...].docx

NZ.2531.27.2024_Wyja [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Rysunki w wersji edy [...].7z

2024-05-24 13:37 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 24.05.2024 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza wyjaśnienia do treści SWZ.

NZ.2531.27.2024_Wyja [...].docx

NZ.2531.27.2024_Wyja [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2773