Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 27/2024 Odołowienie strzelnicy oś25 i oś 50 oraz czyszczenie szczetnicy

Deadlines:
Published : 26-04-2024 14:08:00
Placing offers : 10-05-2024 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Niniejszym zapraszamy do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości poniżej 130.000 zł, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). Przedmiotem zamówienia jest odołowienie strzelnicy oś 50 i oś 25 oraz czyszczenie strzelnicy.

 Zamówienie będzie zrealizowana na rzecz Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w terminie

Od dnia 24.06.2024r do dnia  31.08.2024 r.

 Przedmiot zamówienia został wskazany przez zamawiającego w opisie zamówienia.

 Miejsce realizacji : Kampus Mundurowy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości 62-800 Kalisz,

ul. Wrocławska 193-195.

 Kryterium wyboru będzie najniższa cena brutto za całość zamówienia zaoferowana przez wykonawców. Oferta wykonawcy złożona w części nie będzie podlegała ocenie przy wyborze ofert.

Warunki realizacji zamówienia, terminy płatności oraz inne istotne postanowienia zawiera wzór umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez formularz elektroniczny  w terminie do dnia 10. maja. 2024 r. do godz. 12:00.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do składania ofert.pdf pdf 141.84 2024-04-26 14:08:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 434.42 2024-04-26 14:08:00 Subject of the order
Wzór Umowy.pdf pdf 234.52 2024-04-26 14:08:00 Criterion
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr (EJ26-02).pdf pdf 166.7 2024-04-26 14:08:00 Criterion
Informacja o wynikach postępowania.pdf pdf 151.95 2024-05-13 13:15:58 Public message

Announcements

2024-05-13 13:15 Kamila Kucharska
Niniejszym informuję, że postępowanie o zamówienie publicznie o wartości poniżej 130.000 zł,
do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)
na odołowienie strzelnicy oś 25 i oś 50 oraz czyszczenie strzelnicy , zostało unieważnione z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego.

Informacja o wynikac [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury z godnie z umową. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Wzór Umowy.pdf

(0)
3 Termin realizacji - od dnia 24.06.2024r do dnia 30.08.2024r Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 RODO - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Oświadczenie wykonaw [...].pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 414