Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: COZL/DZP/MBK/3411/PN-55/24 Dostawa odczynników do Pracowni Cytometrii Przepływowej.

Deadlines:
Published : 10-05-2024 10:31:00
Placing offers : 14-06-2024 09:00:00
Offers opening : 14-06-2024 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.xml xml 135.69 2024-05-10 10:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.48 2024-05-10 10:31:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 907.93 2024-05-10 10:31:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 151.76 2024-05-10 10:31:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania .pdf pdf 868.02 2024-06-04 12:56:03 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 550.93 2024-06-14 09:10:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 583.78 2024-06-14 13:05:42 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części post..pdf pdf 582.06 2024-06-28 13:47:27 Public message

Announcements

2024-06-28 13:47 Monika Karwacka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części postępowania.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-14 13:05 Monika Karwacka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-14 09:10 Monika Karwacka Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2024-06-04 12:56 Monika Karwacka Odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2135