Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-39/24 Dostawy sprzętu laboratoryjnego - AE/ZP-27-39/24

Deadlines:
Published : 25-04-2024 14:22:00
Placing offers : 10-05-2024 09:00:00
Offers opening : 10-05-2024 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za wyjątkiem próbek, o których mowa w pkt. 11.6.4. SWZ, które składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 z póź. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w budynku Dyrekcji (Budynek A) Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, pokój nr 13 (Sekretariat) w godz. od 8:00 do 15:00

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 95.5 2024-04-25 14:22:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.96 2024-04-25 14:22:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 698.89 2024-04-25 14:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 72.5 2024-04-25 14:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 36.5 2024-04-25 14:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 38.5 2024-04-25 14:22:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 290.59 2024-05-02 09:27:31 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 42.3 2024-05-02 09:35:16 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.pdf pdf 2443.12 2024-05-06 14:42:24 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 293.1 2024-05-07 12:16:33 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf pdf 42.25 2024-05-07 12:26:31 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.pdf pdf 475.08 2024-05-07 14:07:29 Public message
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 94.39 2024-05-10 09:19:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 333.66 2024-05-10 13:10:12 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.pdf pdf 1285.7 2024-06-06 15:02:55 Public message

Announcements

2024-06-06 15:02 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 5-7, 9, 12 oraz informacja o unieważnieniu postępowania w Pakietach Nr 4, 8, 10

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-05-10 13:10 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-10 09:19 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie, [...].pdf

2024-05-07 14:07 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2024-05-07 12:26 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2024-05-07 12:16 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10-05-2024r. - składanie ofert do godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2024-05-06 14:42 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2024-05-02 09:35 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2024-05-02 09:27 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09-05-2024r. - składanie ofert do godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 832