Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 9/zp/24 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych (III) (nr sprawy 9/zp/24)

Deadlines:
Published : 25-04-2024 12:44:00
Placing offers : 09-05-2024 10:00:00
Offers opening : 09-05-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zamawiający – Akademia Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym.

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych (III) (nr sprawy 9/zp/24)

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2024_BZP 00301682_01_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.52 2024-04-25 12:44:00 Proceeding
swz_9_aws_24_sukcesywne dostawy materiałów biurowych (III).pdf pdf 993.65 2024-04-25 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 26.09 2024-04-25 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz cenowy.docx docx 17.21 2024-04-25 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- Formularz cenowy.xlsx xlsx 13.33 2024-04-25 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy.docx docx 16.23 2024-04-25 12:44:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 158.84 2024-05-09 12:39:44 Public message
wybór_najkorzystniejszej_oferty.pdf pdf 156.22 2024-05-10 11:04:59 Public message
zestawienie_złożonych_ofert_.pdf pdf 158.67 2024-05-10 11:04:59 Public message

Announcements

2024-05-10 11:04 Marcin Sobczak Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrał najkorzystniejszą ofertę. Dokumenty w załączeniu.

wybór_najkorzystniej [...].pdf

zestawienie_złożonyc [...].pdf

2024-05-09 12:39 Marcin Sobczak Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przedstawiam informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 9 maja 2024 r. Informacja w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-09 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę: 13 208,97 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 364