Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 38/2024 38/2024 Roczna obsługa serwisowa akceleratorów oraz systemów informatycznych produkcji Varian

Deadlines:
Published : 24-04-2024 10:59:00
Placing offers : 17-06-2024 09:00:00
Offers opening : 17-06-2024 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.07 2024-04-24 10:59:00 Proceeding
SWZ ostateczna.docx docx 272.75 2024-04-24 10:59:00 Proceeding
SWZ ostateczna.pdf pdf 1083.7 2024-04-24 10:59:00 Proceeding
espd-request(59).zip zip 69.84 2024-04-24 10:59:00 Proceeding
zmiana ogłoszenia-zmiana terminu.pdf pdf 111.47 2024-05-31 10:13:34 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 892.62 2024-06-04 13:15:30 Public message
zmiana ogłoszenia-zmiana terminu2.pdf pdf 111.49 2024-06-06 10:58:29 Public message
odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 422.01 2024-06-06 10:58:29 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 132.75 2024-06-17 12:58:46 Public message
wybór oferty.pdf pdf 362.68 2024-06-28 12:53:22 Public message

Announcements

2024-06-28 12:53 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybór oferty.pdf

2024-06-17 12:58 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-17 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - 13 019 016,18 zł brutto
2024-06-06 10:58 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

zmiana ogłoszenia-zm [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-06-04 13:15 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-05-31 10:13 Zamówienia Publiczne W związku z pytaniami do SWZ, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert do 11.06.2024 do 9:00, otwarcie ofert - 11.06.2024 godz. 10:00. W załączeniu ogłoszenie o zmianie.
Odpowiedzi na pytania zostaną przekazane w osobnej wiadomości.

zmiana ogłoszenia-zm [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1119