Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WN1/0253/24 Opracowanie koncepcji rozwoju Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

Deadlines:
Published : 23-04-2024 15:07:00
Placing offers : 13-05-2024 09:00:00
Offers opening : 13-05-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.zip zip 6682.61 2024-04-23 15:07:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 128.36 2024-04-23 15:07:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.51 2024-04-24 20:24:12 Public message
Pytania_i_odpowiedzi.pdf pdf 148.28 2024-05-10 13:40:27 Public message
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 182.99 2024-05-10 14:01:02 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_nr_2.pdf pdf 142.55 2024-05-10 14:29:31 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 190.99 2024-05-13 11:47:55 Public message

Announcements

2024-05-13 11:47 Donata Feszak Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2024-05-13 09:00 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2024-05-10 14:29 Donata Feszak Pytania i odpowiedzi nr 2

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

2024-05-10 14:01 Donata Feszak Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

2024-05-10 13:40 Donata Feszak Pytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

2024-04-24 20:24 Donata Feszak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 898