Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.262.27.2024 Remont drogi powiatowej Nr 1993N relacji Tuławki-Maruny, od km 14+215 do km do km 14+515

Deadlines:
Published : 23-04-2024 08:34:00
Placing offers : 08-05-2024 09:00:00
Offers opening : 08-05-2024 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.13 2024-04-23 08:34:00 Proceeding
SWZ.docx docx 72.98 2024-04-23 08:34:00 Proceeding
Zał. Nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 27.2 2024-04-23 08:34:00 Proceeding
Zał. Nr 1a do SWZ-kosztorys ofertowy.xlsx xlsx 13.87 2024-04-23 08:34:00 Proceeding
Zał. Nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 127.5 2024-04-23 08:34:00 Proceeding
Zał. Nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 74 2024-04-23 08:34:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Projekt umowy.docx docx 60.69 2024-04-23 08:34:00 Proceeding
Zał. Nr 5 do SWZ - STWiOR.pdf pdf 3869.7 2024-04-23 08:34:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia z art. 108 ust. 5.docx docx 20.33 2024-04-23 08:34:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Wzór wykazu osób (wzór).docx docx 18.75 2024-04-23 08:34:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów.docx docx 22.45 2024-04-23 08:34:00 Proceeding
ZAł. Nr 9 do SWZ - Szkic lokalizacji.pdf pdf 4753.21 2024-04-23 08:34:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - art. 222 ust. 5 Pzp.doc doc 64 2024-05-08 09:29:15 Public message

Announcements

2024-05-08 09:29 Katarzyna Mendalka Wykonawcy,
w załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2024-05-08 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 299 172,90 złotych brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 448