Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EK.272.7.2024 Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach o część Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego - zaprojektuj i wybuduj

Daria Dudek-Kowalczuk
Starostwo Powiatowe w Policach
Deadlines:
Published : 19-04-2024 12:35:00
Placing offers : 09-05-2024 10:00:00
Offers opening : 09-05-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 08dc604e-b430-31b8-03b9-0c0001cf23e6.pdf pdf 118.1 2024-04-19 12:35:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowyBCU 2024.doc doc 185.5 2024-04-19 12:35:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ oświadczenie o braku pdst. do wykl. i speł. war BCU 2024.doc doc 387 2024-04-19 12:35:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobów BCU 2024.doc doc 34.5 2024-04-19 12:35:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie o grupie kapitałowej BCU 2024.doc doc 48 2024-04-19 12:35:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ wykaz usług i robót- BCU 2024.doc doc 52.5 2024-04-19 12:35:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 440.56 2024-04-19 12:35:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - PFU.zip zip 47062.01 2024-04-19 12:35:00 Proceeding
SWZ BCU.pdf pdf 584.74 2024-04-19 12:50:43 Proceeding
ogł. o zm. ogłoszenia o zamówieniu 08dc65e3-79cc-4223-23be-a80001f46589.pdf pdf 38.37 2024-04-26 13:35:41 Proceeding
Odpowiedź na pytanie 24.04.2024.pdf pdf 231.99 2024-04-25 13:23:16 Public message
Odpowiedź na pytanie 26.04.2024.pdf pdf 229.23 2024-04-26 13:23:27 Public message
informacja z otwarcia EK.272.7.2024.pdf pdf 253.7 2024-05-09 12:03:04 Public message

Announcements

2024-05-09 12:03 Daria Dudek-Kowalczuk Informacja z otwarcia ofert 9.5.2024

informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-09 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6 424 556,39 zł.
2024-04-26 13:23 Daria Dudek-Kowalczuk Odpowiedź na pytanie 26.04.2024

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2024-04-25 13:23 Daria Dudek-Kowalczuk Odpowiedź na pytanie 24.04.2024

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 928