Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02/ZTS/2024 "Dostawa nowego autobusu do NCBJ ZTS w formie leasingu operacyjnego”

Zamówienia Publiczne
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: POLATOM
Deadlines:
Published : 18-04-2024 14:44:00
Placing offers : 30-04-2024 10:00:00
Offers opening : 30-04-2024 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02_ZTS_2024_SWZ .pdf pdf 350.31 2024-04-18 14:44:00 Proceeding
02_ZTS_2024_Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 76 2024-04-18 14:44:00 Proceeding
02_ZTS_2024_Zał. nr 2 Oświadczenie Pzp - dla przetargu poniżej progu.docx docx 22.04 2024-04-18 14:44:00 Proceeding
02_ZTS_2024_Zał. nr 6 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 76.5 2024-04-18 14:44:00 Proceeding
02_ZTS_2024_Załacznik A do SWZ.pdf pdf 128.26 2024-04-18 14:44:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.48 2024-04-18 14:44:00 Proceeding
Załącznik E_KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.doc doc 75.5 2024-04-18 14:44:00 Proceeding
02_ZTS_2024_SWZ dostawa autobusu_po zmianie.doc doc 187 2024-04-24 10:22:27 Proceeding
02_ZTS_2024_Wyjaśnienia treści SWZ_2 ost.pdf pdf 737.05 2024-04-24 10:22:30 Proceeding
02_ZTS_2024_Wyjaśnienia treści SWZ_3 ost.pdf pdf 796.29 2024-04-24 10:22:32 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37 2024-04-24 10:22:34 Proceeding
02_ZTS_2024_Wyjaśnienia treści SWZ_1 (003).pdf pdf 620.71 2024-04-19 13:42:16 Public message
02_ZTS_2024_Wyjaśnienia treści SWZ_2 ost.pdf pdf 737.05 2024-04-24 10:26:43 Public message
02_ZTS_2024_Wyjaśnienia treści SWZ_3 ost.pdf pdf 796.29 2024-04-24 10:26:43 Public message
02 ZTS 2024_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 426.21 2024-04-30 14:14:52 Public message
02_ZTS_2024_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 723.25 2024-05-06 10:59:46 Public message

Announcements

2024-05-06 10:59 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

02_ZTS_2024_Zawiadom [...].pdf

2024-04-30 14:14 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

02 ZTS 2024_Informac [...].pdf

2024-04-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 480 000, 00 PLN net (590 400,00 PLN brutto)
2024-04-24 10:26 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje iż do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania.
W załaczeniu odpowiedzi.
Jednocześnie informujemy iż zmienił się termin składania i otwarcia ofert i jednocześnie związania z ofertą.
Nowy termin na składanie ofert to 30.04.2024 do godz. 10:00 otwarcie nastąpi w dniu 30.04.2024 o godzinie 12:00

Komisja Przetargowa

02_ZTS_2024_Wyjaśnie [...].pdf

02_ZTS_2024_Wyjaśnie [...].pdf

2024-04-19 13:42 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ.

02_ZTS_2024_Wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 613