Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MZD.NZ.391.5.2024.MS Przebudowa i remonty nawierzchni dróg na terenie miasta Płocka w zakresie wykonania i wymiany nawierzchni jezdni

Magdalena Śmigielska
Miejski Zarząd Dróg w Płocku
Deadlines:
Published : 18-04-2024 14:25:00
Placing offers : 06-05-2024 10:00:00
Offers opening : 06-05-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu remonty 2024.pdf pdf 107.45 2024-04-18 14:25:00 Proceeding
Dział I i II SWZ remonty nawierzchni.doc doc 873.5 2024-04-18 14:25:00 Proceeding
OPZ.zip zip 3037.89 2024-04-18 14:25:00 Proceeding
Przedmiary obowiązkowe do oferty.zip zip 1183.45 2024-04-18 14:25:00 Proceeding
ST.zip zip 744.1 2024-04-18 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do OPZ wykaz czynności.doc doc 32.5 2024-04-18 14:25:00 Proceeding
Dzial IV - projektowane postanowienia umowy remonty.doc doc 309 2024-04-18 14:25:00 Proceeding
informacje z otwarcia ofert remonty p.pdf pdf 405.53 2024-05-06 12:00:02 Public message
wynik przebudowa i remonty nawierzchni (3) p.pdf pdf 414.13 2024-05-22 14:50:15 Public message

Announcements

2024-05-22 14:50 Magdalena Śmigielska w załączeniu wynik postępowania

wynik przebudowa i r [...].pdf

2024-05-06 12:00 Magdalena Śmigielska W załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacje z otwarci [...].pdf

2024-05-06 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zadania ma przeznaczone środki wysokości: 756.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 587