Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD.261.7.2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 R Wysoka Strzyżowska – Strzyżów – Żarnowa w m. Strzyżów w km 5+145 – 5+330 i 5+380 – 6+190.

Deadlines:
Published : 18-04-2024 14:06:00
Placing offers : 10-05-2024 09:00:00
Offers opening : 10-05-2024 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 184.62 2024-04-18 14:06:00 Proceeding
2.SWZ DP1928R.docx docx 153.57 2024-04-18 14:06:00 Proceeding
3.SWZ DP1928R.pdf pdf 1157.66 2024-04-18 14:06:00 Proceeding
4.Przedmiar robót.pdf pdf 215.1 2024-04-18 14:06:02 Proceeding
5.Kosztorys ofertowy.xlsx xlsx 40.55 2024-04-18 14:06:04 Proceeding
6.STWiORB.doc doc 1940 2024-04-18 14:06:06 Proceeding
informacja z otwarcia.pdf pdf 494.3 2024-05-10 10:07:43 Public message
informacja o wyborze oferty - bip.pdf pdf 856.85 2024-05-16 07:11:42 Public message
informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 466.14 2024-05-10 09:00:00 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Dowód wiesienia wadium.pdf pdf 1092.61
zał. nr 1 Formularz oferty.pdf pdf 385.97
zał. nr 2 Oświadczenie.pdf pdf 436.82
zał. nr 3 Oświadczenie.pdf pdf 357.66
zał. nr 5.Kosztorys ofertowy.pdf pdf 386.92
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
KOSZTORYS OFERTOWY-sig.pdf pdf 335.29
Potwierdzenie zapłaty wadium-sig.pdf pdf 244.68
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy-sig.pdf pdf 429.75
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie z art. 125 ust.1 - wykluczenie-sig.pdf pdf 406.1
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie z art. 125 ust.1 spełnienie warunków-sig.pdf pdf 412.97
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
5.Kosztorys ofertowy-sig.pdf pdf 406.9
063_CPL22_Piotr Kulka_BM-sig-sig.pdf pdf 575.69
CPLGTF2400408 e-gwarancja Gmina Strzyżów-sig-sig.pdf pdf 543.38
oferta i oświad-sig.pdf pdf 473.73
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Gwarancja FV_ustawa PZP - NOWA USTAWA 727500139133.pdf pdf 157.37
PZD Strzyżów Przebudowa DP w m. Strzyżow- kosztorys.pdf pdf 352.05
PZD Strzyżów Przebudowa DP w m. Strzyżow- Oferta.pdf pdf 324.48
PZD Strzyżów Przebudowa DP w m. Strzyżow- Oświadczenie zał. 2.pdf pdf 330.88
PZD Strzyżów Przebudowa DP w m. Strzyżow- Oświadczenie zał. 3.pdf pdf 327.28
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
STRABAG_oferta.7z 7z 1385.47
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA MPDIM.7z 7z 812.22

Announcements

2024-05-16 07:11 Andrzej Wójcik Informacja o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-05-10 10:07 Andrzej Wójcik Informacja z sesji otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-10 09:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 986