Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 04/TP/2024 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont i modernizację budynków Domu Studenta

Zamówienia Publiczne
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Deadlines:
Published : 18-04-2024 14:45:00
Placing offers : 26-04-2024 09:00:00
Offers opening : 26-04-2024 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Część I IDW.pdf pdf 452.45 2024-04-18 14:45:00 Proceeding
Część II Wzór umowy.pdf pdf 194.04 2024-04-18 14:45:00 Proceeding
Część III Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 219.45 2024-04-18 14:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.77 2024-04-18 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty.doc doc 79 2024-04-18 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wstępne ośw. dot. podstaw wykluczenia 125.1.doc doc 78.5 2024-04-18 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wstępne ośw. o spełnianiu warunków 125.1.doc doc 190 2024-04-18 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 ośw. Wykonawców wspólnie_117 ust. 4 - wzór.docx docx 48.28 2024-04-18 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiązanie innego podmiotu art 118 ust 3.docx docx 46 2024-04-18 14:45:00 Proceeding
Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf pdf 132.47 2024-04-26 12:44:22 Public message
Ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 51.98 2024-04-29 11:21:09 Public message

Announcements

2024-04-29 11:21 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2024-04-26 12:44 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja_o_uniewaz [...].pdf

2024-04-26 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 202 950,00 zł. brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 231