Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WN1/0141/24 Likwidacja otworów hydrogeologicznych na terenie spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku oraz w Sierakowie Słupskim gm. Kobylnica

Deadlines:
Published : 18-04-2024 11:31:00
Placing offers : 07-05-2024 09:00:00
Offers opening : 07-05-2024 09:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalaczniki_do_IDW.zip zip 51.01 2024-04-18 11:31:00 Proceeding
Czesc_II_Wzor_umowy.pdf pdf 197.49 2024-04-18 11:31:00 Proceeding
Czesc_III_OPZ.zip zip 4018.54 2024-04-18 11:31:00 Proceeding
Czesc_I_IDW.pdf pdf 309.97 2024-04-18 11:31:00 Proceeding
Informacja_z_otwarcia.pdf pdf 115.37 2024-05-08 13:04:44 Public message
Wybór_oferty_INTERNET.pdf pdf 98.55 2024-05-09 10:10:09 Public message

Announcements

2024-05-09 10:10 Donata Feszak Wybór oferty

Wybór_oferty_INTERNE [...].pdf

2024-05-08 13:04 Donata Feszak Informacja z otwarcia

Informacja_z_otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Likwidacja otworów hydrogeologicznych na terenie spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku oraz w Sierakowie Słupskim gm. Kobylnica zgodnie z WZ 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2699 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Formularz Oferty - należy załączyć Formularz Oferty - załącznik nr 1 Attachment required (0)
4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - należy załączyć oświadczenie - załącznik nr 2 Attachment required (0)
5 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznegooraz o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - należy załączyć wykaz osób - załącznik nr 3 Attachment required (0)
6 Kwalifikacje kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego - należy załączyć kwalifikacje Attachment required (0)
7 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - należy załączyć właściwy odpis Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 590