Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 24/W/2024 Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego obudów promieniotwórczych źródeł zamkniętych typu HAT, HCT, YAT, HI

Zamówienia Publiczne
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: POLATOM
Deadlines:
Published : 17-04-2024 13:14:00
Placing offers : 24-04-2024 12:00:00
Offers opening : 24-04-2024 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
24_W_2024 Specyfikacja wymagań Zamawiającego.doc doc 109 2024-04-17 13:14:00 Proceeding
24_W_2024 umowa.doc doc 107.5 2024-04-17 13:14:00 Proceeding
24_W_2024 Zał. nr 2 rysunki techniczne.zip zip 239.56 2024-04-17 13:14:00 Proceeding
24_W_2024 Zał. nr 3 formularz asortymentowo-cenowy.docx docx 17.06 2024-04-17 13:14:00 Proceeding
Załącznik E_KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.doc doc 75 2024-04-17 13:14:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 korek i kapsuła HAT zgodnie z załączonymi: rysunkami technicznymi oraz specyfikacją wymagań zamawiającego i formularzem asortymentowo-cenowym. 1000 set Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Andrzeja Sołtana 7
05-400, Otwock
(0)
2 korek i kapsuła HI zgodnie z załączonymi: rysunkami technicznymi oraz specyfikacją wymagań zamawiającego i formularzem asortymentowo-cenowym. 500 set - (0)
3 korek i kapsuła HCT zgodnie z załączonymi: rysunkami technicznymi oraz specyfikacją wymagań zamawiającego i formularzem asortymentowo-cenowym. 1000 set - (0)
4 korek i kapsuła YAT zgodnie z załączonymi: rysunkami technicznymi oraz specyfikacją wymagań zamawiającego i formularzem asortymentowo-cenowym. 2000 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2685 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Dostawa całości przedmiotu zamówienia do 10 tygodni od daty podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Formularz asortymentowo - cenowy - prosimy o dołączenie do oferty wypełnionego formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku różnic między ceną wskazaną przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym oraz na Platformie Zakupowej, Zamawiający uzna za wiążącą cenę wskazaną w formularzu asortymentowo-cenowym (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 200