Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-50-7/2024 Dostawa fabrycznie nowego, oryginalnego stopnia sprężania dmuchawy AERZEN GM 60 wraz z montażem i uruchomieniem nowej dmuchawy

Deadlines:
Published : 17-04-2024 12:25:00
Placing offers : 23-04-2024 10:00:00
Offers opening : 23-04-2024 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia, którego przedmiotem jest: 

Dostawa fabrycznie nowego, oryginalnego stopnia sprężania dmuchawy AERZEN GM 60 wraz z montażem i uruchomieniem nowej dmuchawy, zgodnie z dokumentami załączonymi do zaproszenia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 01.07.2024r.

Warunki płatności: przelewem do 30 dni od daty otrzymania faktury

Zapraszamy do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego do dnia: 23.04.2024 r. do godz. 10:00

UWAGA Formularz ofertowy należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

Krzysztofa Gut e-mail: krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl

Waldemar Jackiewicz e-mail: waldemar.jackiewiecz@wodymiejskie.stargard.pl


Załączniki:

1.Zakres zadania

2.Formularz ofertowy

3.Wzór umowy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-50-7.2024 Formularz ofertowy.docx docx 15.43 2024-04-17 12:25:00 Proceeding
NP-50-7.2024 Formularz ofertowy.pdf pdf 59.89 2024-04-17 12:25:00 Proceeding
NP-50-7.2024 Wzór umowy.pdf pdf 89.42 2024-04-17 12:25:00 Proceeding
NP-50-7.2024 Zakres zadania.pdf pdf 45.8 2024-04-17 12:25:00 Proceeding
NP-50-7.2024 Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 89.24 2024-04-17 12:25:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa fabrycznie nowego, oryginalnego stopnia sprężania dmuchawy AERZEN GM 60 wraz z montażem i uruchomieniem nowej dmuchawy Należy wskazać wartość wynikającą z formularza ofertowego. Należy formularz ofertowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 225