Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.262.17.2024 Likidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1425N relacji Podlejki-Olsztynek od km 7+800 do 7+905 km"

Deadlines:
Published : 18-04-2024 09:05:00
Placing offers : 07-05-2024 09:00:00
Offers opening : 07-05-2024 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.4 2024-04-18 09:05:00 Proceeding
SWZ.docx docx 72.77 2024-04-18 09:05:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 27.06 2024-04-18 09:05:00 Proceeding
Zał. nr 1a do SWZ - kosztorys ofertowy.xls xls 40.5 2024-04-18 09:05:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 126.5 2024-04-18 09:05:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 74.5 2024-04-18 09:05:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Projekt umowy.docx docx 60.74 2024-04-18 09:05:00 Proceeding
Zał. Nr 5 do SWZ - STWiOR.pdf pdf 4470.29 2024-04-18 09:05:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia z art. 108 ust. 5.docx docx 24.05 2024-04-18 09:05:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Wzór wykazu osób (wzór).docx docx 18.71 2024-04-18 09:05:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów.docx docx 22.4 2024-04-18 09:05:00 Proceeding
Zał. Nr 9 do SWZ - Szkic lokalizacji.pdf pdf 1727.28 2024-04-18 09:05:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - art. 222 ust. 5 Pzp.doc doc 61 2024-05-07 09:21:33 Public message
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty- art 253 ust 2.doc doc 62 2024-05-23 11:10:39 Public message

Announcements

2024-05-23 11:10 Katarzyna Mendalka Wykonawcy,
w załączeniu Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA o wyborz [...].doc

2024-05-07 09:21 Katarzyna Mendalka Wykonawcy,
w załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert w tym postępowaniu.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2024-05-07 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 148 328,16 złotych

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 447