Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00297578/01 D/27/2024 Sukcesywny zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, ogólnobudowlanych oraz stolarskich na potrzeby Centrum Inwestycyjnego

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Published : 23-04-2024 13:21:00
Placing offers : 07-05-2024 10:00:00
Offers opening : 07-05-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D-27-2024 SWZ wraz z załącznikami + ogłoszenie.zip zip 1036.12 2024-04-23 13:22:02 Proceeding
D-27-2024 INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH.pdf pdf 379.86 2024-05-07 13:52:05 Public message
D-27-2024 cz 1 i 4_UNIEWAŻNIENIE.pdf pdf 447.7 2024-05-17 13:38:50 Public message
D-27-2024 cz 2 i 3_WNO.pdf pdf 486.38 2024-05-17 13:38:50 Public message

Announcements

2024-05-17 13:38 Zamówienia Publiczne UO część nr 1 i 4: unieważnienie
część nr 2 i 3: wybór najkorzystniejszej oferty

D-27-2024 cz 1 i 4_U [...].pdf

D-27-2024 cz 2 i 3_W [...].pdf

2024-05-07 13:52 Zamówienia Publiczne UO INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

D-27-2024 INFORMACJA [...].pdf

2024-05-07 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [złotych brutto]:
część nr 1 - 81 000,00;
część nr 2 - 94 000,00;
część nr 3 - 73 000,00;
część nr 4 - 12 000,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 495