Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/361/408/24 Dostawy rękawic jednorazowych i chirurgicznych

Deadlines:
Published : 16-04-2024 15:21:00
Placing offers : 10-05-2024 10:00:00
Offers opening : 10-05-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3. Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy.docx docx 33.94 2024-04-16 15:21:12 Proceeding
4. Zał. nr 2 Formularz cenowy.xls xls 105 2024-04-16 15:21:12 Proceeding
5. Zał nr 3 Wzor umowy.pdf pdf 383.29 2024-04-16 15:21:12 Proceeding
6. Zał. nr 4, 4a, 5 ,6, 6a, 8 Oświadczenia N.docx docx 34.12 2024-04-16 15:21:12 Proceeding
7. Zał. nr 9 Umowa powierzenia przetwarzania danych.pdf pdf 691.44 2024-04-16 15:21:12 Proceeding
0. Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 101.76 2024-04-16 15:21:13 Proceeding
1. SWZ.pdf pdf 4293.66 2024-04-16 15:21:13 Proceeding
2. SWZ Tryb podstawowy.pdf pdf 770.89 2024-04-16 15:21:13 Proceeding
08dc6433-7f74-e947-b7f5-d30001430ec7-1 opublikowane.pdf pdf 34.22 2024-04-24 10:15:18 Public message
Zmiana terminu pismo_361.pdf pdf 171.73 2024-04-24 10:15:18 Public message
Zmiana terminu_361.pdf pdf 462.12 2024-04-24 10:15:18 Public message
Odpowiedzi na pytania pismo.pdf pdf 593.92 2024-04-30 14:40:21 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 521.89 2024-04-30 14:40:21 Public message
Ogloszenie o zmianie opublikowane.pdf pdf 34.21 2024-04-30 14:40:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert pismo_361.pdf pdf 116.56 2024-05-10 14:50:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert_361.pdf pdf 646.04 2024-05-10 14:50:11 Public message
Wyniki Internet pismo_361.pdf pdf 465.54 2024-05-24 11:46:19 Public message
Wyniki Internet_361.pdf pdf 592.01 2024-05-24 11:46:19 Public message

Announcements

2024-05-24 11:46 Ewa Kupis Rozstrzygnięcie postępowania

Wyniki Internet pism [...].pdf

Wyniki Internet_361. [...].pdf

2024-05-10 14:50 Ewa Kupis Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-10 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający informuje, że kwoty jakie przeznaczył na sfinansowanie zamówienia publicznego z podziałem na Zadania wynoszą:
Numer Zadania Kwota
Zadanie 1 3 231,36 zł brutto
Zadanie 2 710 532,00 zł brutto
Zadanie 3 286 416,00 zł brutto
Zadanie 4 14 040,00 zł brutto
Razem: 1 014 219,36 zł brutto

2024-04-30 14:40 Ewa Kupis Odpowiedzi na pytania, Zmiana SWZ - zmiana terminu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

2024-04-24 10:15 Ewa Kupis Zmiana SWZ- zmiana terminu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08dc6433-7f74-e947-b [...].pdf

Zmiana terminu pismo [...].pdf

Zmiana terminu_361.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 807