Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PR.272.10.2024 Wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906Z Tanowo - Police na odcinku Tatynia – Police

Deadlines:
Published : 12-04-2024 11:19:00
Placing offers : 29-04-2024 08:15:00
Offers opening : 29-04-2024 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 08dc5aca-026e-8f8b-03b9-0c0001cf16f9.pdf pdf 103.63 2024-04-12 11:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 375.16 2024-04-12 11:19:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ - OPZ projekt budowalny3906z_ Tatynia Police.pdf pdf 150.83 2024-04-12 11:19:00 Proceeding
zał. nr 3 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału.doc doc 68.5 2024-04-12 11:19:00 Proceeding
zał. nr 4 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 47.5 2024-04-12 11:19:00 Proceeding
zał. nr 5 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 55.5 2024-04-12 11:19:00 Proceeding
zał. nr 6 do SWZ - wzór umowy_projekt budowlany_3906z Tatynia Police.pdf pdf 235.84 2024-04-12 11:19:00 Proceeding
zał. nr 7 do SWZ - wykaz usług.docx docx 21.35 2024-04-12 11:19:00 Proceeding
zał. nr 8 do SWZ - wykaz osób.docx docx 21.31 2024-04-12 11:19:00 Proceeding
zał. nr 9 do SWZ - oświadczenie wykonawców składane na podstawie art. 117 ust. 4.docx docx 24.89 2024-04-12 11:19:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 66 2024-04-12 11:19:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 24.04.2024.pdf pdf 173.95 2024-04-25 13:19:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert 29.04.2024.pdf pdf 156.04 2024-04-29 11:28:03 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf pdf 147.13 2024-05-15 14:41:02 Public message
ogł. o wyniku postępowania 08dc74dd-22f9-2d32-0ff8-e40001c8ea8c.pdf pdf 58.07 2024-05-15 14:58:24 Public message

Announcements

2024-05-15 14:58 Daria Dudek-Kowalczuk Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 15 maja 2024 r.

ogł. o wyniku postęp [...].pdf

2024-05-15 14:41 Daria Dudek-Kowalczuk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 15.05.2024 r.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2024-04-29 11:28 Daria Dudek-Kowalczuk Informacja z otwarcia ofert 29.04.2024

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-29 08:15 Buyer message 200 000,00 zł brutto
2024-04-25 13:19 Anna Polska Odpowiedź na pytania 25.04.2024

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 615