Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZM.271.14.2024 Koszenie traw w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych i działkach miejskich na terenie Gminy Miasto Zgierz

Agnieszka Sobczak
Gmina Miasto Zgierz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 11-04-2024 13:18:00
Placing offers : 22-04-2024 10:45:00
Offers opening : 22-04-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_SWZ.pdf pdf 346.06 2024-04-11 13:18:00 Proceeding
2_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf pdf 155.22 2024-04-11 13:18:00 Proceeding
3_Zalacznik_nr_1_do_OPZ_drogi_gminne.docx docx 48.01 2024-04-11 13:18:00 Proceeding
4_Zalacznik_nr_2_do_OPZ_działki_miejskie.docx docx 19.89 2024-04-11 13:18:00 Proceeding
5_Formularz_oferty.DOC DOC 88.5 2024-04-11 13:18:00 Proceeding
6_Formularz_cenowy.doc doc 36 2024-04-11 13:18:00 Proceeding
7_Oswiadczenie_Wykonawcy_art.125.doc doc 74 2024-04-11 13:18:00 Proceeding
8_Oswiadczenie_Puz__art.125.doc doc 71.5 2024-04-11 13:18:00 Proceeding
9_Oswiadczenie_podwykonawcy_wykluczenie.doc doc 152.5 2024-04-11 13:18:00 Proceeding
10_Oswiadczenie_art_117_4.doc doc 62 2024-04-11 13:18:00 Proceeding
11_Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 184.11 2024-04-11 13:18:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 168.81 2024-04-22 11:44:53 Public message
Informacja_o_wyborze_oferty.pdf pdf 203.36 2024-04-24 13:48:41 Public message

Announcements

2024-04-24 13:48 Agnieszka Sobczak Informacja o wyborze oferty

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2024-04-22 11:44 Agnieszka Sobczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-22 10:45 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 350 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 400