Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.270.15.2024 Modernizacja posadzek w części pomieszczeń oraz hali produkcyjnej na parterze budynku nr 61 (budynek ZDAJ)

Magdalena Kruk
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: NCBJ
Deadlines:
Published : 10-04-2024 14:18:00
Placing offers : 25-04-2024 10:00:00
Offers opening : 25-04-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
15_Tom I SWZ.docx docx 160.96 2024-04-10 14:18:00 Proceeding
15_Tom I SWZ.pdf pdf 1935.68 2024-04-10 14:18:00 Proceeding
15_Tom II SWZ - PPU.docx docx 167.73 2024-04-10 14:18:00 Proceeding
15_Tom III SWZ - PFU.zip zip 676.33 2024-04-10 14:18:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.65 2024-04-10 14:18:00 Proceeding
15_wyjaśnienia treści SWZ 17.04.2024.pdf pdf 628.58 2024-04-17 12:56:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 560.86 2024-04-25 11:40:19 Public message

Announcements

2024-04-25 11:40 Magdalena Kruk Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w załączeniu do komunikatu udostępnia informacje o ofertach złożonych w niniejszym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-25 11:18 Anna Długaszek Szanowni Państwo,
informuję, że komunikat z dnia 2024-04-25, godz. 11:05:35, który wskazywał kwotę 1 086 549,17 zł gross jako przeznaczoną na realizację zamówienia dotyczy postępowania (ID 907987) Dostawy środków czystości, artykułów higienicznych i do utrzymania czystości do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku.

Z poważaniem
Anna Długaszek
2024-04-25 11:05 Anna Długaszek The message was withdrawn by the Buyer.
2024-04-25 10:00 Buyer message Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie ww. zamówienia publicznego zamierza przeznaczyć kwotę 185 637,26 brutto.
2024-04-17 12:56 Magdalena Kruk Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w załączeniu do komunikatu przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

15_wyjaśnienia treśc [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 519