Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.ZS.272.05.2024 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej

Agnieszka Maćkowiak
Gmina Kościan
Deadlines:
Published : 10-04-2024 11:59:00
Placing offers : 15-05-2024 09:00:00
Offers opening : 15-05-2024 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.zip zip 2028.74 2024-04-10 11:59:00 Proceeding
2024-OJS071-00209465-pl-ts.pdf pdf 114.55 2024-04-10 11:59:00 Proceeding
Zmiana SWZ 30.04.2024 r.zip zip 103.25 2024-04-30 09:13:35 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 16.62 2024-05-15 09:46:29 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 23.8 2024-05-23 12:33:59 Public message

Announcements

2024-05-23 12:33 Agnieszka Maćkowiak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2024-05-15 09:46 Agnieszka Maćkowiak Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].docx

2024-05-15 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 4.900.000,00 zł, z tego:
Część I (Oświetlenie uliczne) – 1.300.000,00 zł brutto
Część II (Pozostałe obiekty) – 800.000,00 zł brutto
Część III pn.: „Obiekty gospodarki wodno-kanalizacyjnej” – 2.800.000,00 zł brutto

2024-04-30 09:13 Agnieszka Maćkowiak Zmiana SWZ - 30.04.2024 r.

Zmiana SWZ 30.04.202 [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 861