Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00277224 ROA.271.11.2024 pn. „Zakup i dostawa używanego podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie”

Magdalena Pawlicka
Gmina Dopiewo
Deadlines:
Published : 09-04-2024 13:29:00
Placing offers : 17-04-2024 11:00:00
Offers opening : 17-04-2024 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.83 2024-04-09 13:29:00 Proceeding
SWZ.docx docx 71.04 2024-04-09 13:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 398.51 2024-04-09 13:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 31.39 2024-04-09 13:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 267.46 2024-04-09 13:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1. do SWZ_zgodność oferowanych parametrów.docx docx 33.58 2024-04-09 13:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1. do SWZ_zgodność oferowanych parametrów.pdf pdf 258.96 2024-04-09 13:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne (003).docx docx 37.7 2024-04-09 13:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne (003).pdf pdf 205.42 2024-04-09 13:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx docx 21.97 2024-04-09 13:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf pdf 246.08 2024-04-09 13:29:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis minimalnych parametrów .docx docx 27.86 2024-04-09 13:29:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis minimalnych parametrów .pdf pdf 178.24 2024-04-09 13:29:00 Proceeding
Informacja z sesji otwarcia ofert.docx docx 17.67 2024-04-17 14:33:16 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 114.43 2024-04-17 14:33:16 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 13.64 2024-04-26 15:11:01 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 42.83 2024-04-26 15:11:01 Public message

Announcements

2024-04-26 15:11 Magdalena Pawlicka Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-17 14:33 Magdalena Pawlicka Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji o [...].docx

Informacja z sesji o [...].pdf

2024-04-17 11:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 500.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 964