Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00285642/01 D/17/2024 Zakup materiałów i sprzętu na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego.

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Published : 15-04-2024 14:18:00
Placing offers : 25-04-2024 10:00:00
Offers opening : 25-04-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D-17-2024 SWZ z załącznikami.zip zip 430.39 2024-04-15 14:18:00 Proceeding
D-17-2024 cz.1 Zmiana OPZ. Zmiana terminu.zip zip 314.45 2024-04-16 14:11:07 Public message
D-17-2024 Pyt i odp 1.zip zip 318.93 2024-04-18 14:39:52 Public message
D-17-2024 - Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 186.3 2024-04-25 13:08:10 Public message
D-17-2024 WNO cz. 1, 2, 3.pdf pdf 250.84 2024-05-14 14:51:18 Public message

Announcements

2024-05-14 14:51 Zamówienia Publiczne UO Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 1, nr 2 oraz nr 3

D-17-2024 WNO cz. 1, [...].pdf

2024-04-25 13:08 Zamówienia Publiczne UO Protokół z otwarcia ofert

D-17-2024 - Protokół [...].pdf

2024-04-25 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: w części nr 1 kwotę: 5 000,00 zł brutto; w części nr 2 kwotę: 856,00 zł brutto; w części nr 3 kwotę: 2 338,23 zł brutto
2024-04-18 14:39 Zamówienia Publiczne UO Pytania i odpowiedzi nr 1
Zmiana OPZ - cz. nr 1
Zmiana terminu:
Składania ofert: 25.04.2024 r. godz.: 10:00
Otwarcia ofert: 25.04.2024 r. godz.: 10:30

D-17-2024 Pyt i odp [...].zip

2024-04-16 14:11 Zamówienia Publiczne UO Zmiana OPZ - cz. nr 1
Zmiana terminu:
Składania ofert: 24.04.2024 r. godz.: 10:00
Otwarcia ofert: 24.04.2024 r. godz.: 10:30

D-17-2024 cz.1 Zmian [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 485