Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00275433 z dnia 2024-04-08 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowych. Nr postępowania 4/D-60/0060/PN/2024/D

Deadlines:
Published : 08-04-2024 13:41:00
Placing offers : 25-04-2024 10:00:00
Offers opening : 25-04-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2024_BZP 00275433_01.pdf pdf 230.24 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 756.35 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc doc 190 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz oferty.pdf pdf 447.57 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.docx docx 88.86 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.pdf pdf 944.31 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 25.77 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 348.35 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 23.9 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 331.93 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 54 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 445.43 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 25.59 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 336.72 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.docx docx 27.62 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.pdf pdf 430.51 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 25.14 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 337.38 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 316.25 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 2014.14 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 11 Formularz cenowy przedmiotu zamówienia.docx docx 35.24 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 11 Formularz cenowy przedmiotu zamówienia.pdf pdf 398.32 2024-04-08 13:41:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ 16.04.2024.pdf pdf 197.3 2024-04-16 11:03:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.74 2024-04-16 11:03:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.04.2024 r..pdf pdf 38.09 2024-04-19 15:31:02 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 19.04.2024 r..pdf pdf 4264.61 2024-04-19 15:31:02 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny po zmianach 19.04.2024r..docx docx 91.25 2024-04-19 15:31:02 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny po zmianach 19.04.2024r..pdf pdf 947.01 2024-04-19 15:31:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert 26.04.2024 r..pdf pdf 1047.77 2024-04-26 14:12:58 Public message

Announcements

2024-04-26 14:12 Anna Łęgowik Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-25 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 277 734,00 zł, w tym:
a) na część I zamówienia kwotę- 25 092,00 zł
b) na część I zamówienia kwotę- 33 456,00 zł,
c) na część II zamówienia kwotę- 27 921,00 zł,
d) na część III zamówienia kwotę- 18 450,00 zł
e) na część IV zamówienia kwotę- 27 060,00 zł,
f) na część V zamówienia kwotę- 41 820,00 zł,
g) na część VI zamówienia kwotę- 30 996,00 zł,
h) na część VII zamówienia kwotę- 24 723,00 zł,
i) na część VIII zamówienia kwotę- 17 220,00 zł,
j) na część IX zamówienia kwotę- 30 996,00 zł.
2024-04-19 15:31 Anna Łęgowik Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

2024-04-16 11:03 Anna Łęgowik Zmiana treści SWZ.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana treści SWZ 16 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 769